Importēt kokmateriālus un koksnes produktus, tostarp mēbeles un papīru, no Krievijas un Baltkrievijas nozīmē pārkāpt likumu

Valsts meža dienests | 29.03.2022

Valsts meža dienests norāda, ka Krievijas un Baltkrievijas kokmateriālu un koksnes produktu laišana Eiropas Savienības tirgū uzskatāma par ES Kokmateriālu regulas prasību pārkāpumu. Latvijas uzņēmumiem, kuri pārdod vai ražošanā izmanto no Krievijas Federācijas un Baltkrievijas importētos kokmateriālu un koksnes produktus, imports no šīm valstīm jāpārtrauc. Par šādu pārkāpumu uzņēmumam var piemērot naudas sodu, kā arī aizliegumu izmantot tiesības laist tirgū kokmateriālus vai koka izstrādājumus.

Valsts meža dienests, kas ir ES Kokmateriālu regulas prasību piemērošanas kontrolējošā iestāde Latvijā, vērš Latvijas uzņēmumu uzmanību uz to, ka Krievijas un Baltkrievijas kokmateriālu un koksnes produktu, tostarp mēbeļu, papīra, kartona un granulu, laišana Eiropas Savienības (ES) tirgū uzskatāma par ES Kokmateriālu regulas prasību pārkāpumu, jo šī regula paredz, ka ES tirgū iespējams laist tikai maznozīmīga riska produktus.

Risks, ka no Krievijas un Baltkrievijas importētie kokmateriāli vai koksnes produkti iegūti vai tirgoti nelegāli, ir augsts. Pašreizējos apstākļos, kad ES noteikusi sankcijas, reaģējot uz Krievijas Federācijas īstenoto militāro agresiju Ukrainā, kā arī uz to, ka Krievijas Federācija atzina Ukrainas Doņeckas un Luhanskas apgabalu nevalstiski kontrolētās teritorijas par neatkarīgām, risku nav iespējams mazināt.

Savukārt produkti, kas tiktu laisti tirgū, pārkāpjot Krievijas Federācijas noteikto eksporta aizliegumu vai sankcijas, kas piemērotas importam no Baltkrievijas, tiktu uzskatīti par nelikumīgiem. Ja risks ir maznozīmīgs, vienīgie kokmateriāli vai koksnes produkti, kurus var laist ES tirgū līdz šī gada 4. jūnijam, izpildot līgumus, kas noslēgti līdz 2022. gada 2. martam, ir Baltkrievijas produkti, uz kuriem attiecas ES sankcijas. Pie šādiem kopīgiem secinājumiem 2022. gada 16. marta sanāksmē nonāca Eiropas Komisija un par ES Kokmateriālu regulu atbildīgās dalībvalstu iestādes.

Par ES Kokmateriālu regulas prasību pārkāpumiem Valsts meža dienests var piemērot administratīvo sodu – naudas sodu līdz 20 000 euro, kā arī aizliegumu izmantot tiesības laist tirgū kokmateriālus vai koka izstrādājumus.

Detalizētāka informācija par ES Kokmateriālu regulu un par šī brīža situāciju saistībā ar kokmateriālu un koksnes produktu importu no Krievijas Federācijas un Baltkrievijas pieejama Valsts meža dienesta tīmekļvietnes www.vmd.gov.lv sadaļā “ES Kokmateriālu regula”.

Lai likumības pārbaužu sistēmas un tirgus dalībnieku veiktās likumības pārbaudes vienmēr būtu aktuālas un atbilstu ES Kokmateriālu regulas prasībām, tirgus dalībniekiem ir pienākums pašiem sekot līdzi jaunākajām sankcijām, eksporta aizliegumiem, Eiropas Komisijas un kontrolējošo iestāžu nostājām u.c. faktoriem, vajadzības gadījumā, vēršoties pēc palīdzības Valsts meža dienestā un citās valsts iestādēs.

Importēt kokmateriālus un koksnes produktus, tostarp mēbeles un papīru, no Krievijas un Baltkrievijas nozīmē pārkāpt likumu

Pievienot komentāru