Eiropā pastāv neapšaubāma saikne starp medībām un dabas aizsardzību

Latvijas Mednieku asociācija | 01.07.2021
Atbildot uz ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģiju 2030, kas pielīdzina medības tādiem resursu izmantošanas veidiem kā ogļu ieguve, FACE jūnija beigās prezentēja jauno Bioloģiskās daudzveidības manifestu, kas ir pirmā Eiropas mēroga platforma, kurā atspoguļots Eiropas 7 000 000 mednieku paveiktais un vēl ieplānotais, lai apturētu bioloģiskās daudzveidības samazināšanos.

Tā ir jauna, lietotājam draudzīga platforma, kas sniedz informāciju par dažādiem dabas aizsardzības projektiem, ko īsteno mednieki. Nepārtraukti augošā datubāze pašlaik apkopo vairāk nekā 470 dabas aizsardzības projektu, parādot mednieku nozīmīgo darbu gan aizsargājamās teritorijās, gan ārpus tām. FACE šobrīd apvieno 37 valstu mednieku organizācijas un šo platformu izmantos kā dialoga pamatu sarunās ar ES institūcijām, iesaistītajām pusēm, medijiem un sabiedrību, uzsverot mednieku pozitīvo lomu.

FACE prezidents Tūrbjērns Larsons uzsver, ka šobrīd ir apkopota informācija par daudzu mednieku veikto svarīgo darbu. Tagad FACE ir pamatoti pierādījumi tam, kā mednieki sekmīgi ievieš ES Bioloģiskās stratēģijas principus, ieguldot milzīgu darbu, lai atjaunotu dzīvotnes, aizsargātu teritorijas, veiktu sugu monitoringu un daudz ko citu. 

https://www.biodiversitymanifesto.com/

Eiropā pastāv neapšaubāma saikne starp medībām un dabas aizsardzību

Pievienot komentāru