Deklarācijā rakstītais priecē mežsaimniekus

Zemeunvalsts.lv | 06.02.2019

Jaunās valdības deklarācijā ietvertais par mežsaimniecību priecē nozares uzņēmējus, tie gaida rīcības plāna izstrādi, kurā tiktu atspoguļotas konkrētas darbības. 

Savukārt, aptaujātie kokrūpnieki norāda, ka valdības deklarācijā ierakstītais visvairāk skar tieši mežsaimniecību, kas ir visas nozares pamats. Vienlaikus tiek uzvērts, ka deklarācijā ierakstītais pagaidām ir labo nodomu protokols un vērtēt to varēs pēc padarītajiem darbiem. 

Nozare dos vairāk 

“Ja Krišjāņa Kariņa valdības deklarācijā rakstītais atspoguļosies rīcības plānā un tiks īstenots, var sagaidīt, ka nozares devums palielinās ne tikai eksporta ienākumus, bet augs arī samaksāto nodokļu apjoms,” prognozē Latvijas Meža īpašnieku un apsaimniekotāju konfederācijas valdes priekšsēdētājs Māris Liopa. Viņaprāt, deklarācijā ietverti vairāki nozarei svarīgi nosacījumi, kas tieši attiecas uz konkurētspējīgas mežsaimniecības nodrošināšanu reģionā. Mežsaimniecība ir kokapstrādes pamats. “Deklarācijā paredzēts piešķirt valsts budžeta līdzekļus meža statistiskās inventarizācijas veikšanai. Pašlaik šo svarīgo funkciju, cik vien iespējams, finansiāli atbalsta no Mežsaimniecības attīstības fonda, cita finanšu avota nav,” uzsver M. Liopa. 

Viņš piemetina, ka nozares nākotne bez šāda monitoringa var būt apdraudēta. “Diemžēl, šodien bieži vien svarīgāki par realitāti ir dati. To trūkums rada pamatotas bažas par emociju izmantošanu tā vietā, lai balstītos tikai un vienīgi uz datiem. Cik svarīgs ir šis monitorings, mums liecina gan kādā ceļa posmā novērotais, gan no nozares tālu stāvošo cilvēku secinājums – “visu nocirtuši”, tajā pašā laikā ignorējot, cik mežaudzes ir iestādītas un cik dabīgi atjaunojas. Tāpat ir jautājums: cik daudz koks gadā pieaug, un pēc tam jāsecina, kad koks ir jācērt, –  kad sasniedzis ciršanas vecumu, vai arī, kad tā diametrs sasniedzis noteiktu resnumu,” uz jautājumu par meža monitoringa nozīmību atbild M. Liopa. 

Atbalsts infrastruktūrai 

Vēl viens nelielo privāto meža īpašnieku sāpju bērns ir infrastruktūra. “Ja īsteno deklarācijā ierakstīto – “…atbalstīsim ES, valsts un valsts mežu apsaimniekotāju finanšu līdzekļu izmantošanu meža infrastruktūras uzlabošanai, meža ekonomiskās vērtības celšanai” – tā būs lieliska iespēja ne vien efektīvi izmantot zemi, bet arī investēt meža infrastruktūrā,” uzsver M. Liopa. 

Liegumu konsensuss 

Svarīgs jautājums būs atbilstošas kompensācijas noteikšana saistībā ar zemes īpašniekiem noteikto saimnieciskās darbības apgrūtinājumu vai pilnīgu liegumu. “Par šo tematu daudzus gadus runājam, bet līdz finišam ar ekonomiski pamatotām kompensācijām netiekam,” problēmu raksturo M. Liopa. 

Viņaprāt, vēl viena svarīga apņemšanās ir sadarbībā ar meža nozares organizācijām izstrādāt ar mežsaimniecības jomu saistīto normatīvo aktu grozījumus, lai nodrošinātu Latvijas konkurētspēju Baltijas jūras reģionā, balstoties uz meža ilgtspējīgas apsaimniekošanas principiem. “Mežu īpašniekiem, valsts pārvaldes speciālistiem, politiķiem kopīgi strādājot, var atrast labākos iespējamos risinājumus, īpaši, ja nepieciešams sacensties ar Somijā un Zviedrijā strādājošajiem konkurentiem,” uzsver M. Liopa. Viņš noraida apgalvojumus, ka normatīvo aktu izmaiņu izstrādē varētu tikt ignorēti vides eksperti. “Konstruktīvas diskusijas, nevis pozas,” uz jautājumu: “Kā panākt vienošanos?”, atbild M. Liopa. Viņš atgādina deklarācijā ierakstīto – nepieļaut saimnieciskajai darbībai paredzēto meža platību samazināšanos. “Ir daudzi gan pašmāju, gan ārvalstu entuziasti, kuri, altruistisko vai varbūt merkantilo interešu vadīti, vēlas, lai Latvijā tiktu palielinātas aizsargājamo teritoriju platības. Turklāt jāņem vērā, ka šogad tiks pabeigta tā dēvētā dabas vērtību inventarizācija,” uz jautājumu, kāpēc ir svarīgs šis punkts, atbild M. Liopa. Dabas vērtības ir jāaizsargā, bet tas nenozīmē, ka puse vai trešdaļa no valsts jāpadara par aizsargājamu teritoriju, kur cilvēki ir lieki… Valsts bez cilvēkiem nepastāv!

Svarīgas lietas
Arnis Muižnieks, Latvijas Meža īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājs
Valdības deklarācija satur vairākus meža nozarei būtiskus uzstādījumus, kuru sekmīga realizācija veicinātu nozares attīstību. Deklarācijā ir atzīta meža statistiskās inventarizācijas nozīmība un nepieciešamība to finansēt no valsts pamatbudžeta, jo bez ticamiem datiem par meža resursiem nav iespējams pilnvērtīgi plānot ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. Tāpat deklarācija satur divus punktus, kas vērsti uz zemes izmantošanas efektivitātes palielināšanu, kas ir īpaši būtiski, ja valsts grib virzīties uz sabiedrības labklājības palielināšanu, jo meža nozare ir viena no galvenajām nozarēm, kas valstī naudu ienes, jo valstī, tāpat kā ģimenē, kādam ir jāpelna, pretējā gadījumā no kāda nauda ir jāaizņemas. Tādēļ ļoti jācer, ka tiks realizēts darbs, kas paredz kopīgi ar meža nozares organizācijām izstrādāt priekšlikumus normatīvās vides uzlabošanai, kas veicinātu kvalitatīvāku, produktīvāku audžu veidošanu. Produktivitātes virzienā ir vērsts arī deklarācijas punkts par turpmāku ES atbalstu jaunaudžu kopšanai un neproduktīvu audžu nomaiņai. Viens no šīs valdības lielākajiem izaicinājumiem noteikti būs spēja strādāt vienotā komandā, ko var tikai tai novēlēt, jo bez ministriju sadarbības un vienotas rīcības jautājumu risināšanā labu rezultātu sasniegt būs ļoti grūti!

Deklarācijā par Ministru Kabineta iecerēto darbību

- Sadarbībā ar meža nozares organizācijām izstrādāsim ar mežsaimniecības jomu saistīto normatīvo aktu grozījumus, lai nodrošinātu Latvijas konkurētspēju Baltijas jūras reģionā, balstoties uz meža ilgtspējīgas apsaimniekošanas principiem, nepieļausim saimnieciskajai darbībai paredzēto meža platību samazināšanos.

- Atbalstīsim līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta meža statistiskās inventarizācijas veikšanai, ņemot vērā tās nozīmi tautsaimniecībā visas valsts mērogā.

- Atbalstīsim ES, valsts un valsts mežu apsaimniekotāju finanšu līdzekļu izmantošanu meža infrastruktūras uzlabošanai, meža ekonomiskās vērtības celšanai un klimata izmaiņu ietekmes mazināšanai.

- Izstrādāsim jaunu un pilnveidosim esošo normatīvo regulējumu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozaru produkcijas izmantošanai farmācijā, būvniecībā, enerģētikā un citās nozarēs, attīstot bioekonomiku un nodrošinot augstāku pievienoto vērtību pieejamajiem resursiem.

Pievienot komentāru