Datu trūkuma dēļ... ?!?

Zemeunvalsts.lv | 04.07.2019

Valstiskas un nevalstiskas iestādes vietā un nevietā mēnešiem un gadiem ilgi runā par dažādu biotopu slikto stāvokli Latvijā un biotopu zemo kvalitāti, atsaucoties uz Eiropas dokumentiem un vērtējumiem. Ir zināms - ziņojums tapis tepat Latvijā, iesniegts Eiropas institūcijām un… tagad to var izmantot jau ar Eiropas vārdu un svaru.
Mežzinātnes pārstāvji vērtējumam nepiekrīt, jo viņiem, ar šīm lietām strādājot ikdienā, redzama atšķirīga aina. Nu, kā dzirdam Latvijas Radio - atbildīgas iestādes Eiropas iestādēm var iesniegt nekorektus datus, emocionālus datus vai datus, kas nebūt nav dati, un pēc tam paši uz tiem atsaukties!
Kā to saukt mums - mežu zinātājiem, īpašniekiem, apsaimniekotājiem, pētniekiem, medniekiem, dabas velšu vācējiem - tas pašu ziņā...!?!

No telefonintervijas Latvijas Radio 1 programmā "Labrīt" 2019. gada 1. jūlijā

Par ziņojumu Eiropas Komisijai

"...

Pirms sešiem gadiem, gatavojot ziņojumu, bija ļoti neliels datu apjoms, jo tajā brīdī, kā visi zinām, bija arī krīze, nekādi monitoringi principā gandrīz nenotika, notika ļoti minimālā apmērā, arī cita veida pētījumi nenotika un jāsaka tā: “Paldies Dievam, ka mums ir bijusi tā iespēja veikt šādu te lielu izpēti!”, ko šobrīd veicam, un paralēli arī ir bijuši dažādi pētījumi, ko veic gan universitātes, gan monitorings, ko veica jau pieminētie “Latvijas valsts meži”, gan mēs paši, ko īstenojām.

Šie te dati ir ļāvuši izdarīt pamatotākus un konkrētākus secinājumus, kas nav vairs balstīti uz kaut kādām emocijām vai ekspertu viedokļiem. Te jau ir vairāk uz datiem balstīti secinājumi, bet teikt, ka situācija kaut kā ļoti radikāli ir mainījusies, es teiktu drīzāk, nē! Bet mēs varbūt varam korektāk novērtēt to situāciju. Iepriekš, iespējams, atsevišķiem biotopiem vai atsevišķām sugām tas vērtējums ir bijis zemāks nekā… Nu - novērtēts zemāk nekā tas ir patiesībā. Bet, galvenokārt, tas ir bijis saistīts ar to, ka nav bijis datu un t.i. datu trūkuma dēļ.

..."

(Gita Strode, Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības departamenta direktore)

Pievienot komentāru