Daiga Zute nominēta kā jaunā Eiropas Klimata pakta vēstniece Latvijā

silava.lv | 09.06.2021

Eiropas Komisija nominējusi LVMI Silava zinātnisko asistenti Daigu Zuti kā jauno Klimata pakta vēstnieci Latvijā.

Klimata pakts ir Eiropas Savienības mēroga iniciatīva, kas vieno cilvēkus, kopienas un organizācijas klimata krīzes risināšanā un zaļākas Eiropas veidošanā. Klimata Pakta vēstnieki ir Eiropas Savienības valstu pārstāvji, kuriem klimatrīcība ir sirdslieta un kuri vēlas panākt pārmaiņas, daloties informācijā, rīkojot dažādus pasākumus, kā arī iedvesmojot un mudinot rīkoties arī līdzcilvēkus.

Klimata vēstnieka statusu piešķir Eiropas Komisija, izvērtējot pretendentu atbilstību vēstnieka statusam.

Daiga Zute klimata pārmaiņu jomā darbojas kopš 2009. gada, piedaloties dažādos nacionālos un starptautiskos mežsaimniecības un klimata pārmaiņu pētījumos. Kopš 2019. gada strādā LVMI Silava, mežzinātnes doktorantūrā padziļināti analizējot oglekļa uzkrājuma potenciālu meža ekosistēmās.

Daiga Zute: "Tēma, kuru kā Klimata vēstniece popularizēšu plašākā sabiedrībā, ir saistīta ar manu pētniecisko darbu: meža ekosistēmas pielāgošanās (adaptācija) un tās devums klimata pārmaiņu mazināšanā. Uzskatu, ka ir vairāki ceļi, kā nonākt pie nospraustā mērķa, bet kopīgais visiem – sākt darboties. Manuprāt, sabiedrība ir atvērta un ir gatava iesaistīties, taču bieži vien nezina, ar ko sākt. Lai gan mūsdienās gan presē, gan sociālajos tīklos un televīzijā klimata pārmaiņu jautājumi tiek apspriesti, bieži vien informācija tiek iegūta pretrunīga. Nozīmīga Eiropas Klimata Pakta vērtība ir zinātniski pamatota informācija, kas sniedz praktiskus ieteikumus un kliedē mītus. Tādejādi ir pamats, lai sabiedrība aktīvāk iesaistītos klimatam draudzīgu pasākumu īstenošanā, jo ikvienas rīcības pamatā ir izpratne".

Daiga Zute nominēta kā jaunā Eiropas Klimata pakta vēstniece Latvijā

Pievienot komentāru