Apstiprina finansējumu Eiropas Zaļās vienošanās mērķu sasniegšanai

Satiksmes ministrija | 18.07.2021

...finansējums piešķirts arī Rail Baltica projektam.

Ceturtdien, 15. jūlijā Eiropas Komisija (EK), apliecinot apņemšanos nodrošināt videi draudzīga, lietotājiem droša un viedos risinājumos balstītu transporta tīklu attīstību, vienojās par 242,2 miljonu eiro liela finansējuma piešķiršanu no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility jeb CEF) transporta infrastruktūras projektiem. Vienošanās paredz finansējumu Baltijas valstīm Rail Baltica projekta īstenošanai, indikatīvais finansējuma apmērs Latvijai aptuveni 5 miljoni eiro.

“Šonedēļ mēs pieņēmām svarīgus tiesību aktu priekšlikumus, kas palīdzēs Eiropas Savienībai (ES) līdz 2030. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu neto emisijas par vismaz 55%. Pētījumi, kurus mēs šodien atbalstām ar Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta palīdzību, veicina šo mērķi. Tie ir sākumpunkts daudziem projektiem, kas palīdzēs paātrināt pāreju uz viedu un ilgtspējīgu transporta tīklu. Turpmāk, plānojam atvēlēt 30 miljardus eiro transporta, digitālās un enerģētikas projektiem, izmantojot Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta programmu 2021.–2027. gadam, tuvinot mūs Eiropas Zaļās vienošanās mērķu sasniegšanai” teica Eiropas Savienības transporta komisāre Adina Joana Valena (Adina-Ioana Vălean).

Apstiprina finansējumu Eiropas Zaļās vienošanās mērķu sasniegšanai

Pievienot komentāru