A/s “Latvijas valsts meži” vadība tiekas ar OECD pārstāvjiem

Latvijas valsts meži | 15.02.2023

Lai pārrunātu ilgtspējīgas meža politikas lomu globālās tirdzniecības politikas veidošanā saistībā ar klimatneitralitātes mērķu sasniegšanu, a/s “Latvijas valsts meži” (LVM) padomes priekšsēdētājs Edmunds Beļskis un valdes loceklis Toms Reiziņš 10. februārī Parīzē tikās ar Ekonomiskās Sadarbības un Attīstības organizācijas (OECD) Tirdzniecības un lauksaimniecības direktorāta (TAD) direktori Marionu Jansenu (Marion Jansen). Sarunā piedalījās arī LR vēstnieks OECD Indulis Ābelis, LR Zemkopības ministrijas padomnieks Aivars Lapiņš un LR Vides un reģionālās attīstības ministrijas nozares padomnieks Jānis Glazkovs.

Tikšanās laikā LVM iepazīstināja ar pašlaik īstenoto mežsaimniecību, kas sniedz būtisku ieguldījumu starptautiskās tirdzniecības paplašināšanā, nodrošinot klientiem prognozējamas piegāžu ķēdes, kā arī palielinot selekcionēto kokaugu stādu ietekmi uz produktivitāti.

“Latvijai un citām OECD dalībvalstīm, kur izplatīti boreālie meži, būtiska loma tautsaimniecības attīstībā ir tieši mežsaimniecībai. OECD pārstāvji atzina, ka sarunās par mežsaimniecības, lauksaimniecības un vides jautājumiem, pēdējā laikā īpaši aktīvas ir dalībvalstu vides ministrijas. Tomēr sarunas laikā guvām nepārprotamu apstiprinājumu, ka šajos jautājumos, saskaņā ar OECD stratēģiju, vienmēr būtiski ir izvērtēt ekonomiskos ieguvumus un zaudējumus. Šobrīd ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas īstenošanu un līdz ar to arī atjaunojamās enerģijas nodrošināšanu kavē “zaļā kursa” visaptverošā politika. OECD atzīst, ka meža apsaimniekošana un mežā notiekošie procesi ir atstāti novārtā, pieņemot mežu par pašsaprotamu. Pēc meža sēklu programmas īstenošanas, kas bija viena no pirmajām programmām OECD paspārnē Māršala plāna īstenošanā Eiropā, ir zudis fokuss uz mežu un tajā notiekošajiem procesiem,” par pārrunāto aizvadītās tikšanās laikā stāsta LVM valdes loceklis Toms Reiziņš.

Vienas pieejas izmantošana visām dalībvalstīm, neievērojot specifiskos vietējos ģeogrāfiskos apstākļus, bioloģiskās daudzveidības faktisko stāvokli un valsts potenciālu kļūt par klimatneitrālu, var radīt risku sekmīgai ilgtspējīgas meža politikas īstenošanai. Arī OECD rekomendācijas ilgtspējīgas attīstības politikas veidotājiem (PCSD) nosaka trīs pamatprincipus ilgtspējīgas politikas veidošanā, kuros uzsvērta veidotās politikas integrācija. Tas nozīmē – rast kompromisu starp ekonomiskajiem ieguvumiem, sociālo un vides politiku.

A/s “Latvijas valsts meži” vadība tiekas ar OECD pārstāvjiem

Pievienot komentāru