A/s “Latvijas valsts meži” pusgadu noslēgusi ar €161,1 milj. peļņu pirms nodokļu nomaksas

Latvijas valsts meži | 31.08.2023

A/s “Latvijas valsts meži” (LVM) padome ir izskatījusi uzņēmuma operatīvos sešu mēnešu darbības rezultātus. LVM pusgada peļņa pirms nodokļu nomaksas sasniedza €161,1 miljonu, kas ir par €28 miljoniem jeb 21% vairāk nekā attiecīgajā periodā 2022. gadā. Ieņēmumu pieaugumu galvenokārt ietekmējušas koksnes sortimentu pārdošanas cenas – 2023. gada pirmajā pusgadā vidējā apaļkoksnes sortimentu realizācijas cena sasniedza 90,76 €/m³, pārsniedzot 2022. gada attiecīgā perioda vidējo cenu par 16,28 €/m³.

Mežsaimniecība

Pirmajā pusgadā Latvijas koksnes pārstrādes uzņēmumiem piegādāti 3,29 miljoni kubikmetru apaļkoksnes sortimentu. Sējot un stādot atjaunots mežs 12,6 tūkstošu hektāru platībā, jaunaudzes koptas 22,2 tūkstošu hektāru platībā, savukārt no piesērējuma attīrīti 170,9 tūkstoši m³ meliorācijas grāvju.

Saistībā ar egļu astoņzobu mizgrauža ierobežošanas pasākumiem LVM saskaras ar mežizstrādes darbību ierobežojošiem izaicinājumiem. Ārkārtas situācijas ietvaros, ko izraisījusi egļu astoņzobu mizgrauža ierobežošanas plāna ieviešana, palielinās bojātu koku cirsmu izstrādes apjomi apmaiņā pret atjaunošanas cirtes vai krājas kopšanas cirtes cirsmām. Tā rezultātā mainās koksnes produktu struktūra – palielinās tehnoloģiskās koksnes grupas produktu īpatsvars, kam ir zemāka pārdošanas vērtība, un samazinās zāģbaļķu grupas produktu īpatsvars ar augstāku pārdošanas vērtību.

Meža koku stādu ražošana

2023. gada pirmajā pusgadā 26,2 miljoni meža stādu realizēti meža atjaunošanai LVM apsaimniekotajās platībās, 13 miljoni – pārdoti privātiem Latvijas mežu īpašniekiem, bet 6,5 miljoni meža stādu – eksportēti.

Kvalitatīvu meža koku stādu realizācijas apjoma palielināšanai būtisks posms ir stādu uzglabāšana saldētavās, tādejādi radot iespēju operatīvi un lielos apjomos realizēt stādus klientam piemērotākā laikā. Turpinās stādu šķirošanas un uzglabāšanas kompleksa būvniecība Mežvidu kokaudzētavā, ko iecerēts nodot ekspluatācijā 2023. gada nogalē.

Minerālie materiāli nozīmīgu objektu būvniecībai

2023. gada sešos mēnešos kopumā realizēti 296 tūkstoši m³ minerālo materiālu un to maisījumu, kas ir par 348 tūkstošiem m³ mazāk nekā gadu iepriekš šajā periodā. Tāpat kā citās Eiropas valstīs, arī Latvijā vājinās rūpniecības un būvniecības nozaru aktivitāte – salīdzinot ar pagājušo gadu, apjomi mazinājušies ieguves rūpniecībā, tai skaitā arī nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanas nozarē.

Investīcijas meža infrastruktūrā

2023. gada pirmajā pusgadā investēti €22,7 miljoni, tai skaitā 60% jeb €13,7 miljoni ieguldīti meža infrastruktūrā – meža ceļu un tiltu būvniecībā, meža meliorācijas sistēmu atjaunošanā un koka vairogu brauktuvju izveidē. Ekspluatācijā nodoti 15 kilometri meža ceļu, atjaunotas un pārbūvētas meža meliorācijas sistēmas 1,8 tk ha platībā.

Dabas aizsardzība lielākai daudzveidībai

Lai iepazīstinātu sabiedrību ar dabas procesiem un skaidrotu mežsaimniecības pieaugošo lomu tautsaimniecībā, uzņēmums turpina īstenot LVM vides izglītības programmas dažāda vecuma skolēniem un jauniešiem, kā arī pedagogiem, un organizē izglītojošus pārgājienus ar uzņēmuma ekspertiem, aicinot tajos piedalīties ikvienu interesantu.

Uzņēmums aktīvi strādā pie trim ārējā līdzfinansējuma vides projektiem, kuru īstenošana tika sākta 2021. gadā. LIFE GoodWater IP2020 2027 “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai”, LIFE IP LatViaNature 2021-2028 “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācijai”, kā arī KHZ-SAM projekta 2021-2023 “Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai”.

Lai novērtētu realizētās meža apsaimniekošanas ietekmi uz dabas un vides vērtībām, ik gadu tiek veikts vides monitorings. Informācija par monitoringa rezultātiem apkopota LVM vides pārskatā par 2022. gadu. Pārskats publicēts uzņēmuma mājas lapā.

https://www.lvm.lv/jaunumi/7102-as-latvijas-valsts-mezi-pusgadu-noslegusi-ar-161-1-miljonu-eiro-pelnu-pirms-nodoklu-nomaksas?idU=1

Pievienot komentāru