A/s “Latvijas valsts meži” iekļauta Eiropas korporatīvās pārvaldības saimē

Latvijas valsts meži | 06.12.2022

29. novembrī a/s “Latvijas valsts meži” (LVM) valdes un padomes pārstāvji piedalījās starptautiskā Eiropas korporatīvās pārvaldības konferencē “European Corporate Governance Conference 2022”. Konferences ietvaros īpaša uzmanība tika veltīta Eiropas uzņēmumu labākās prakses piemēriem, integrējot vides, sociālos un pārvaldības jautājumus uzņēmuma pārvaldībā un nosakot tos kā prioritāti stratēģiskās attīstības līmenī.

Konference tika rīkota Čehijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros sadarbībā ar vadošajām Eiropas uzņēmumu un to vadību apvienojošām organizācijām.

Labas korporatīvās pārvaldības veicināšana ir nozīmīga valsts pārvaldē, privātajā sektorā, kā arī nevalstisko organizāciju darbā, jo tā nodrošina pieņemto lēmumu caurspīdīgumu, ilgtspējīgu attīstību, visu ieinteresēto pušu viedokļu uzklausīšanu un sabalansētu to ievērošanu, ievērojot tiesiskumu.

A/s “Latvijas valsts meži” iekļauta Eiropas korporatīvās pārvaldības saimē

Pievienot komentāru