7. Starptautiskā konference “Zemes izmantošanas nozaru ilgtspēja – Eiropas vides politikas prasību un ģeopolitiskās realitātes apstākļos”

Zemeunvalsts.lv | 02.11.2022
Konferences laiks: 10:00 – 17:30
Dalība klātienē: Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Meža fakultāte, Jelgavā, Akadēmijas ielā 11
Seko līdzi tiešsaistei www.zemeunvalsts.lv vai www.db.lv!
Dalība konferecē BEZ MAKSAS, lūdzam reģistrēties!

Prezentācijas pēc konferences tiks izsūtītas visiem dalībniekiem, kas reģistrēsies .
https://handbooks.us12.list-manage.com/track/click

PROGRAMMA
10.00 – 10.15   Konferences atklāšana

Dr. oec. Irīna Pilvere, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes rektore
Edvards Ratnieks, Zemkopības ministra padomnieks
Dr. silv. Linards Sisenis, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Meža fakultātes dekāns
Māris Liopa, Latvijas Mežu sertifikācijas padomes priekšsēdētājs


1. SESIJA
STRATĒĢISKAIS REDZĒJUMS KONKURĒTSPĒJĪGAI UN KLIMATNEITRĀLAI EKONOMIKAI JAUNAJOS APSTĀKĻOS – UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ZINĀTNES KORELĀCIJA


10.15 – 10.40   Latvijas skatījums atjaunojamo energoresursu izmantošanā mūsdienu ģeopolitiskajā situācijā
Arvīds Ozols, Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktors

10.40 – 11.05   Latvijas uzņēmuma pienākumi un atbildība kara apstākļos (Par a/s “Latvijas Finieris” reakciju un darbībām, Krievijai uzsākot plašu iebrukumu Ukrainā 24. 02. 2022.)
Uldis Biķis, AS Latvijas Finieris padomes priekšsēdētājs

11.05 – 11.30  Meža īpašnieku un valsts sadarbības pieredze resursu pārvaldībā Eiropas Savienībā
Aiga Grasmane, Latvijas Meža īpašnieku biedrības izpilddirektore


2. SESIJA
ZEMES IZMANTOŠANAS, ZEMES IZMANTOŠANAS MAIŅAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS ( ZIZIMM ) SEKTORS, TĀ PERSPEKTĪVAS LAIKA PERIODĀ LĪDZ 2030 – PAREIZU INSTRUMENTU IZVĒLES VARIANTI


11.30 – 11.55   Enerģētiskā neatkarība ir resursu dažādība
Jurģis Miezainis, LMSP/Laflora enerģētikas politikas eksperts

11.55 – 12.20   Koksnes nozīme Latvijas bioekonomikas attīstībā
Andrejs DomkinsMeža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūta direktors

12.20 – 12.45   Stādu audzēšanas izaicinājumi Eiropas regulu krustugunīs
Dr. geol. Ilze Ozola, Ezeru un purvu izpētes centra valdes locekle

12.45 – 13.45   Pusdienu pārtraukums


3. SESIJA
KLIMATA PĀRMAIŅU MAZINĀŠANAS PLĀNI ZEMES IZMANTOŠANAS SEKTORĀ – BALTIJAS JŪRAS VALSTU SKATĪJUMS RESURSU ILGTSPĒJAS KONTEKSTĀ


13.45 – 14.10   Eiropas Savienības un Latvijas Republikas klimata politika, mērķi, uzdevumi, risinājumi
Dr. silv. Dagnis Dubrovskis, VARAM Valsts sekretāra vietnieks klimata politikas jautājumos

14.10 – 14.35   The Climate Challenge and Possible Roles for LULUCF (Klimata pārmaiņas un iespējamā ZIZIMM sektora nozīme)
PhD, David Ellison, Senior Researcher at Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)

14.45 – 15.00   Towards implementation of the European Green Deal policies: challenges for the Nordic Forest sector (Ziemeļvalstu meža nozares iespējas un problēmas, ieviešot ES zaļā kursa politiku)
Maria Pohjala, Policy Advisor at Confederation of European Forest Owners (CEPF)

15.00 – 15.25  Forest resources in Central Europe for regional and global markets – a case study from Poland
(Meža resursi Centrāleiropā reģionālajiem un globālajiem tirgiem – Polijas piemērs)
Prof., Dr. hab., Piotr S. Mederski, Poznań University of Life Sciences (Polija)

15.25 – 15.45   Kafijas pauze


4. SESIJA
FINANŠU INSTITŪCIJU ILGTSPĒJAS NOSACĪJUMI MEŽA UN SAISTĪTO NOZARU ATTĪSTĪBAI


15.45 – 16.05   Finanšu nozares redzējums pārejas posmā uz klimatneitralitāti
Edijs Kupčs, Swedbank ražošanas uzņēmumu apkalpošanas nodaļas vadītājs

16.05. – 16.30   Ilgtspējīga finansēšana banku skatījumā
Māris Saulājs, SEB Finanšu konsultāciju vadītājs

16.30. – 16.55  Ģeopolitiskais apskats: Sarežģīta ziema un izaicinājumi ilgtermiņā
Māris Saulājs, SEB Finanšu konsultāciju vadītājs

16.55 – 17.30   Paneļdiskusija Eiropas vides politikas prasības un reālās situācijas analīze – “winter is coming…”

Moderators: Izdevniecības “Dienas bizness” žurnālists Māris Ķirsons
Piedalās banku un zinātnes nozares pārstāvji

17.30   Konferences noslēgums

https://handbooks.us12.list-manage.com/track/click
 
7. Starptautiskā konference “Zemes izmantošanas nozaru ilgtspēja – Eiropas vides politikas prasību un ģeopolitiskās realitātes apstākļos”

Pievienot komentāru