“Rīgas meži” rūpīgi seko līdzi egļu astoņzobu mizgraužu izplatībai un īsteno ierobežošanas pasākumus

Rīgas meži | 29.03.2023

“Rīgas meži” īpaši rūpīgi seko līdzi situācijai savās teritorijās saistībā ar egļu astoņzobu mizgraužu (Ips typographus) izplatību un rūpīgi veic to ierobežošanas pasākumus. Tāpat uzņēmums ievēro valdības lemto saistībā ar izsludināto ārkārtas situāciju un Valsts meža dienesta (VMD) norādījumus. “Rīgas meži” pilnībā atbalsta Zemkopības ministrijas (ZM) iniciatīvu par ārkārtas stāvokļa izsludināšanu un ir pārliecināts par paredzēto pasākumu pozitīvu ietekmi.  

Lai pasargātu mežaudzes, viens no prevencijas un mizgraužu ierobežošanas pasākumiem “Rīgas mežos” ir feromonu slazdu izvietošana skujkoku cirsmās, kas atrodas vērtīgo egļu mežaudžu tuvumā. Šīs feromonu izvietošanas vietas jau savlaicīgi identificētas, t.sk. ņemot vērā zinātnieku rekomendācijas. Tāpat 2022.gadā un 2023.gada ziemas periodā šajos egļu masīvos “Rīgas mežu” speciālisti pastiprināti novākuši bojātās mežaudzes, lai izvietotie slazdi sniegtu visefektīvākos rezultātus. Tie tiek un tiks regulāri uzraudzīti (vismaz reizi nedēļā), lai nodrošinātu, ka tie pilda savas funkcijas. Vienlaikus sabiedrība aicināta šos slazdus neaiztikt un nebojāt. 

Tāpat “Rīgas meži” ievēro citus piesardzības pasākumus. Piemēram, strādā, lai maksimāli operatīvi, līdz mizgraužu aktīvā perioda sākumam, pabeigtu plānotos mežistrādes un meža kopšanas darbus vērtīgo egļu mežaudžu tuvumā. 

Arī iepriekš “Rīgas meži” mērķtiecīgi īstenojuši pasākumus egļu astoņzobu mizgrauža izplatības ierobežošanai. Piemēram, regulāri apsekotas un analizētas riskam pakļautās mežaudzes; sistemātiski novākti vēja radītie postījumi mežaudzēs; uzstādīti un uzraudzīti feromonu slazdi; ievērotas Latvijas valsts mežzinātnes institūta “Silava”, VMD un ZM rekomendācijas par mežistrādes ierobežojumiem egļu audzēs mizgraužu aktīvajā periodā. 

Kritiskākās situācijās un vietās, atbilstoši VMD saskaņojumam, veiktas arī sanitārās cirtes. Piemēram, 2022.gadā uzņēmums saņēmis VMD atļaujas veikt aptuveni 160 sanitārās cirtes, salīdzinājumam 2021.gadā – aptuveni 50. 

Pērn, no jūnija līdz augustam, uzņēmuma mežos izvietotajos 150 slazdos notverts vairāk nekā 761 tūkstotis kaitēkļu (aprēķins veikts pēc notverto vaboļu tilpuma un skaita attiecības). Zinātniskie avoti liecina, ka jau sākot no 3000 vabolēm ir pietiekami, lai nopostītu vienu veselīgu egli. Iepriekšējos gados “Rīgas mežos”, atkarībā no situācijas saistībā ar mizgrauža izplatību, izvietoti feromonu slazdi: 2019.gadā – 148, 2020.gadā – 245, 2021.gadā – 245.

No 32 pašvaldībām, uz kuru teritorijās esošajiem mežiem attiecas valdības vakar, 28.martā, pieņemtais lēmums par ārkārtas situācijas izsludināšanu, “Rīgas mežu” meži atrodas Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils novados.

Pievienot komentāru