“Laflora” saņem Valsts vides dienesta Zaļās izcilības apbalvojumu

Anda Zakenfelde, Laflora | 08.06.2023

Jelgavas novadā darbojošamies kūdras ieguves un pārstrādes uzņēmums “Laflora” saņēmis Valsts vides dienesta Zaļās izcilības apbalvojumu ieguves rūpniecības nominācijā, kas ir augstākā atzinība par nozīmīgiem sasniegumiem un ieguldījumu vides pārvaldībā. Balvai uzņēmumu izvirzīja Jelgavas novada pašvaldība.

Zaļās izcilības balvas piešķiršanā novērtēta uzņēmuma ilggadējā ilgtspējīgā kūdras ieguve un pārstrāde, ražošanas modernizācija un vairāk nekā 200 ha platībā īstenotā kūdras ieguves lauku rekultivācijas programma, kā arī rekultivācijas nākamais etaps – plānotā atjaunīgās enerģijas ražošana un zaļās industriālās zonas izveide bijušajos kūdras ieguves laukos Kaigu purvā Jelgavas novadā.

“Uzņēmumā jau pirms desmit gadiem definējām un sākām īstenot atbildīgu purvkopību, par ko šogad saņemam nozīmīgo Valsts vides dienesta apbalvojumu! Ilgtspējīga kūdras ieguve un pārstrāde saistīta gan ar pareizu kūdras ieguves procesu organizēšanu, gan ar pastāvīgu pievienotās vērtības paaugstināšanu ražotajiem kūdras produktiem, gan ar gudru zemes tālāku izmantošanu pēc kūdras ieguves pabeigšanas. Svarīgākais, ka ar šo atbildīgo pieeju videi un resursiem varam mazināt un kompensēt radītās ietekmes uz vidi, tostarp siltumnīcefekta gāzu emisijas, lai jau 2030. gadā uzņēmums varētu kļūt klimatneitrāls,” saka “Laflora” vadītājs Uldis Ameriks.

Valsts vides dienests ik gadu vērtē uzņēmumus un iestādes, kas izcēlušies ar ilgtspējīgu un videi draudzīgu risinājumu ieviešanu. Zaļās izcilības balva ir ikgadēja vides aizsardzības nozares augstākā atzinība par nozīmīgiem sasniegumiem un ieguldījumu vides pārvaldībā.

Kā norāda Valsts vides dienesta Zemgales reģionālās vides pārvaldes direktors Hardijs Verbelis: “Izceļama ir “Laflora” sadarbība ar vides un pētniecības institūcijām, piemēram, dažādi veiktie pētījumi par kūdrāju rekultivāciju un ietekmju uz vidi mazināšanu. Savukārt, tālredzīgie lēmumi par soļiem uzņēmuma klimatneitralitātes sasniegšanai veicinās visa Zemgales reģiona klimatneitrālu attīstību.”

“Laflora” rekultivācijas programma tiek īstenota uzņēmumam piederošā Kaigu purva daļā, kur kūdras ieguve pārtraukta – sadarbībā ar Latvijas zinātniekiem un partneriem ieviesti dažādi rekultivācijas jeb zemes tālākas izmantošanas veidi – apmežošana, paludikultūru kultivēšana, brūkleņu, dzērveņu un lielogu melleņu audzēšana, kā arī rododendru, viršu, vaivariņu audzēšana u.c. Tāpat uzņēmums uzsācis kūdrāju renaturalizāciju – šobrīd 40 ha platībā – ar mērķi veidot oglekļa krātuves.

Pievienot komentāru