"Laflora" kopā ar Jelgavas pilsētu un Jelgavas novadu kļūst par Eiropas zaļā kursa flagmani Latvijā!

Laflora | 29.10.2021
2021.gada 28.oktobrī - Jelgavas novada un Jelgavas valstspilsētas pašvaldību apstiprinājums “Laflora” vēja parka būvniecībai ir grandiozs solis kūdras ieguves un pārstrādes uzņēmuma “Laflora” un novada tālākajai attīstībai, saglabājot 290 esošās, kā arī nodrošinot vismaz 120 jaunas un ilgtspējīgas darba vietas un dzīves kvalitāti vietējai sabiedrībai. Vēja parks ļaus izveidot zaļo industriālo zonu, kas darbosies kā Zemgales reģiona attīstības katalizators. Investīcijas vēja parka un industriālās zonas izveidē sasniegs ap 170 milj. eiro. Elektroenerģijas ražošanu vēja parkā plānots uzsākt līdz 2025.gadam. “Laflora” vēja parka projekts sniegs būtisku pienesumu, lai mazinātu elektroenerģijas cenu valstī, no kā ieguvējs būs katrs Latvijas iedzīvotājs, tādējādi padarot Eiropas zaļo kursu pievilcīgāku.

“Laflora” vēja parks – Zemgales reģiona attīstības katalizators

Ar Jelgavas novada domes un Jelgavas valstspilsētas domes balsojumu par apstiprinājumu “Laflora” vēja parka būvniecībai 763 ha lielajā Kaigu kūdras purvā dota zaļā gaisma ne tikai atjaunojamās enerģijas ražošanai ar kopējo jaudu 90 MW, kas ik gadu spēs saražot 5% no Latvijas kopējā elektroenerģijas patēriņa,  bet arī Eiropas zaļā kursa ambiciozo klimatneitralitātes mērķu sasniegšanai.

Pateicoties vēja parkam un tajā saražotajai enerģijai, Kaigu purvs varēs atdzimt jaunā veidolā, radot ne tikai atjaunīgo energoresursu oāzi, bet  arī rekultivējot izstrādātās kūdras ieguves teritorijas un  kompensējot uzņēmuma pamatdarbībā radītās emisijas, turpinot ražot kūdras produktus ar pievienoto vērtību ilgtspējīgāk. Kaigu purva industriālā zona tiks papildināta ar siltumnīcu kompleksiem dārzeņu, meža stādu un dekoratīvo kultūru audzēšanai, tādējādi uzsverot Latvijas dārzkopības un mežsaimniecības sektoru iespējas un veicinot kūdras vietējo patēriņu. Pateicoties lieliskajai sadarbībai ar Jelgavas pilsētu un novadu, industriālā zona varētu kļūt par reģionālas nozīmes uzņēmējdarbības infrastruktūras objektu, piesaistot  uzņēmumus ar augstu energopatēriņu ražošanas procesos, ļaujot tiem ražot klimatneitrāli, priekšroku dodot tādām ražotnēm, kas balstītas aprites ekonomikā.  Tiek vērtētas iespējas nākotnē no vēja enerģijas ražot arī atjaunīgo jeb zaļo  ūdeņradi, ko pašvaldības varēs izmantot savas infrastruktūras attīstīšanai, tostarp veidojot jaunu industriālo zonu arī bijušajā Jelgavas lidlaukā.

“Šis ir visas Zemgales reģiona nozīmes projekts, kas veicinās reģiona sociāli ekonomisko attīstību, kur nozīmīga vērtība ir cilvēka dzīves kvalitāte un ilgtspējīgas darbavietas. “Laflora” vēja parks un zaļā industriālā zona ir stāsts par atjaunīgās enerģijas ražošanu kā uzņēmuma, reģiona un valsts ilgtspējīgas attīstības pamatu, kopsolī ar tās lietderīgu izmantošanu, ieguldot to pašpatēriņā, pārtikas audzēšanā un nodrošinot gudru enerģijas pielietojumu sinerģijā ar valsts un privātajiem uzņēmumiem,” saka “Laflora” valdes priekšsēdētājs Uldis Ameriks.

"Laflora" kopā ar Jelgavas pilsētu un Jelgavas novadu kļūst par Eiropas zaļā kursa flagmani Latvijā!

Pievienot komentāru