Zemkopības ministrija izsludina konkursu uz pieciem LLU padomes locekļu amatiem

Zemkopības ministrija | 25.01.2022

Kandidātiem/-ēm izvirzāmās prasības:

● Atbilstība Augstskolu likuma 14.1 panta 10., 11. un 12. daļā noteiktajām prasībām.

● Augstākā izglītība, kas atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijai ir iegūta augstākajā izglītības pakāpē (izņemot pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību), kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu augstskolas padomes locekļa amata pienākumus. Vēlams doktora grāds.

● Nevainojama reputācija (kandidāts ir uzskatāms par personu ar nevainojamu reputāciju, ja nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo, un nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju).

● Darba pieredze, kas iegūta pēdējo desmit gadu laikā un nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu LLU padomes locekļa amata pienākumus:

 1. ● ne mazāk kā piecu gadu darba pieredze organizācijas vadībā vai citā vadošā amatā (lūdzam pieteikuma dokumentos norādīt darba pieredzi, kas to apliecina);
 2. ● praktiskā darba pieredze organizācijas stratēģiskajā vai pārvaldības procesu vadībā (lūdzam pieteikuma dokumentos norādīt darba pieredzi, kas to apliecina);

● Profesionālā pieredze šādās jomās (lūdzam pieteikuma dokumentos norādīt darba pieredzi, kas apliecina pieredzi vismaz vienā no minētajām jomām):

 1. ● finanšu vadībā un auditā:
 2. ● risku vadībā un iekšējās kontroles sistēmā:
 3. ● starptautiskajā sadarbībā;
 4. ● Vadības pieredze šādās jomās (lūdzam pieteikuma dokumentos norādīt darba pieredzi, kas apliecina pieredzi vismaz vienā no minētajām jomām):
 5. ● sadarbības tīklu veidošanā, tostarp augstākās izglītības un darba tirgus sadarbībā;
 6. ● komandas un iesaistīto pušu vadībā;
 7. ● Pārmaiņu vadības pieredze.
 8. ● Izpratne par augstākās izglītības un zinātnes attīstības tendencēm Latvijā un pasaulē.
 9. ● Izpratne, kas nepieciešama augstskolas stratēģiskajai vadībai.
 10. ● Izpratne un vīzija par LLU attīstību;
 11. ● Prezentācijas prasmes (pielietojot digitālās tehnoloģijas).
 12. ● Komunikācijas un argumentācijas prasmes.
 13. ● Angļu valodas zināšanas augstskolas padomes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā (B.2 līmenis) (lūdzam pieteikuma dokumentos norādīt pašvērtējumu par angļu valodas zināšanu līmeni).
Zemkopības ministrija izsludina konkursu uz pieciem LLU padomes locekļu amatiem

Pievienot komentāru