Valsts meža dienestam 30 gadi

Valsts meža dienests | 03.08.2023

Pirms 30 gadiem, 1993. gada 3. augustā ar Ministru kabineta rīkojumu tika dibināts Valsts meža dienests. Lai atzīmētu notikumu, atskatītos uz paveikto un iezīmētu attīstības perspektīvas, dienests šā gada 4. augustā LBTU Meža fakultātē Jelgavā organizē konferenci “Valsts meža dienesta attīstības izaicinājumi”. 

Valsts meža dienests 30 gadu darbības laikā ir nodrošinājis meža un meža zemju ilgtspējīgu apsaimniekošanu, tādejādi nodrošinot meža platību nesamazināšanos, meža zemju vērtības pieaugumu, sniedzot savu ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībai.

Dienesta darbības laikā ir notikuša būtiskas izmaiņas dienesta struktūrā, veicamajās funkcijās un uzdevumos, pielietojamās tehnoloģijās, dienesta darbinieku tehniskajā nodrošinājumā un profesionālajā kvalifikācijā. Dienests turpina attīstīties, vienlaicīgi saskaroties ar izaicinājumiem, ko nosaka vispārīgie valsts pārvaldes attīstības virzieni un meža politikas attīstība Latvijā, Eiropas Savienībā un globāli. Konferencē tiks runāts par dienesta izaugsmi, sadarbības aspektiem, dienesta uzturētās valsts informācijas sistēmas Meža valsts reģistra attīstību, tai skaitā klientu portālu, kas ļaus meža īpašniekiem, medniekiem un meža inventarizācijas veicējiem ērtāk izmantot Valsts meža dienesta pakalpojumus.

Jubilejas gadā Valsts meža dienesta ģenerāldirektors Arvīds Ozols iezīmē turpmākās attīstības trīs galvenos virzienus – dienesta iekšējās struktūras, funkciju un resursu optimizācija, meža uguns apsardzības sistēmas attīstība un digitālo risinājumu attīstība. “Dienests pēdējos gados ir konsekventi gājis uz digitālu dokumentu apriti. Esam attīstījuši Meža valsts reģistru, šobrīd strādājam pie klientiem draudzīgas un intuitīvi viegli saprotama klientu portāla izveides, vienlaicīgi nepārtraukti uzlabojot sistēmas funkcionalitāti pašiem dienesta darbiniekiem,” informē A. Ozols.

https://www.vmd.gov.lv/lv/jaunums/valsts-meza-dienestam-30-gadi

Pievienot komentāru