Valsts kanceleja izsludina konkursu uz VMD ģenerāldirektores (-a) amatu

Valsts kanceleja | 03.04.2023

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- atbilstība likumā "Par valsts noslēpumu" noteiktajām prasībām, lai saņemtu speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vēlams mežsaimniecībā)

- vismaz piecu gadu pieredze vadošā amatā (vēlams valsts pārvaldē), kas iegūta pēdējo 10 gadu laikā (lūdzam norādīt CV pie attiecīgā amata vadīto darbinieku skaitu)

- vismaz piecu gadu profesionālā pieredze meža nozarē, kas iegūta pēdējo 10 gadu laikā

- zināšanas un prasme orientēties Latvijas, ES un citos ar Valsts meža dienesta kompetenci saistītos starptautiskos normatīvajos aktos

- izpratne par ES institucionālās un tiesiskās sistēmas uzbūvi un darbību, ES Zaļo kursu, tajā skaitā Kopējo lauksaimniecības politiku

- izpratne par valsts pārvaldes uzbūvi un darbības pamatprincipiem, administratīvā procesa un budžeta plānošanas jautājumiem

- angļu valodas zināšanas B2 līmenī, atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei: https://europa.eu/europass/lv/common-european-framework-reference-language-skills

- labas stratēģiskās plānošanas, sadarbības, argumentācijas, komunikācijas un prezentācijas prasmes

- sistēmiska pieeja jautājumu risināšanā, spēja uztvert un analizēt sarežģītu un liela apjoma informāciju dažādās jomās

- nevainojama reputācija

Piedāvājam:

- izmantot savas zināšanas un prasmes, lai veicinātu meža un meža nozares ilgtspēju Latvijā

- iespēju ar savu uzņēmību iedvesmot līdzcilvēkus sasniegt labāko iespējamo rezultātu

- iespēju pārstāvēt Latviju starptautiskā līmenī

- mēnešalgu 4564 euro pirms nodokļu nomaksas, sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu, kā arī motivējošu bonusu sistēmu atbilstoši sasniegtajiem darba rezultātiem

Atlases procesa trešajā kārtā tiks novērtētas vadības kompetences: stratēģiskais redzējums, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, komandas vadīšana, pārmaiņu vadīšana, darbinieku motivēšana un attīstīšana.

Pretendentiem līdz 2023. gada 24. aprīlim lūdzam iesniegt Valsts kancelejā šādus dokumentus:

1) pieteikuma vēstuli dalībai konkursā, norādot motivāciju ieņemt Valsts meža dienesta ģenerāldirektora amatu. Pieteikuma vēstulē iekļauj apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām un likumā "Par valsts noslēpumu" noteiktajām prasībām, lai saņemtu speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam;

2) pretendenta dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae), kurā ietverta informācija, kas apliecina atbilstību sludinājumā minētajām prasībām (vēlams atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļvietnē www.europass.lv);

3) pretendenta redzējumu par Valsts meža dienesta attīstību turpmākajos piecos gados (ne vairāk par 2000 vārdiem).

Dokumentus iesniedz elektroniski, tos nosūta uz e-pasta adresi: konkurss@mk.gov.lv vienā sūtījumā ar norādi Pieteikums Valsts meža dienesta ģenerāldirektora amata konkursam.

Valsts kanceleja izsludina konkursu uz VMD ģenerāldirektores (-a) amatu

Pievienot komentāru