Vai Āfrika taps sadzirdēta? Kas lēmējiem Eiropā būtu jāzina par medībām, aizsardzību un izdzīvošanu

FACE | 29.04.2022

Kad Eiropā diskutē par medībām Āfrikā, plašsaziņas līdzekļi parasti pievēršas dažām ļoti retām vai zīmīgām sugām, izmantojot terminu "trofeju medības". Patiesībā medības, galvenokārt, saistāmas ar parastām un plaši sastopamām sugām, jo īpaši teritorijās, kur citas saimnieciskās darbības nav dzīvotspējīgas. Tādējādi medības rada ienākumus dažādām vides un sugu saglabāšanas aktivitātēm, tostarp aizsargājamo teritoriju apsaimniekošanai un iedzīvotāju kopienās balstītai sugu saglabāšanai.

Starptautiskā Konvencija par tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES) šo tirdzniecību regulē ilgtspējīgi, lai nodrošinātu, ka tā neapdraud sugu izdzīvošanu. Šī starptautiskā vienošanās attiecas uz vairākām sugām, kam regulētas medības ir ekonomiski svarīgs to saglabāšanas un pārvaldības instruments. Lai gan CITES ir 184 dalībnieki, tostarp ES un tās dalībvalstis, dažas Eiropas valstu valdības uzskata par lietderīgu ieviest stingrākus valsts tiesību aktus par medību trofeju ievešanu.

"Medības, dabas aizsardzība un iztikas līdzekļi ir ļoti svarīgi. Tas attiecas ne tikai uz šo konferenci un tās saturu, bet arī uz manu valdību un Namībijas vietējām kopienām, kas dzīvo līdzās savvaļas dzīvniekiem un ikdienā saskaras ar cilvēku un savvaļas dzīvnieku konfliktiem, tostarp cilvēku upuriem. Pateicoties medībām, mēs esam varējuši finansēt saglabāšanas un kopienu attīstības projektus. Līdz ar to mums ir izdevies palielināt savvaļas dzīvnieku populāciju.  Namībijā valda uzskats, ka medības ir saglabāšana un saglabāšana ir medības, tāpēc abas šīs lietas nevar nošķirt. Šādu viedokli mēs aizstāvam, un mēs vēlamies, lai arī citi to pilnībā saprot un atzīst. Tāpēc man ir svarīgi piedalīties šajā konferencē, lai nodrošinātu, ka mūsu balss tiek sadzirdēta un mūsu viedoklis tiek ņemts vērā, kad ES dalībvalstis pieņem ar savvaļas dzīvniekiem saistītus lēmumus, kas var negatīvi ietekmēt mūsu kopienas un vides saglabāšanas programmas." (Namībijas vides, tūrisma un mežsaimniecības ministrs)
Izmantota Donal Boyd fotogrāfija

Vai Āfrika taps sadzirdēta? Kas lēmējiem Eiropā būtu jāzina par medībām, aizsardzību un izdzīvošanu

Pievienot komentāru