Trauslā demokrātija

Statista, Our World in Data | 11.12.2021

Our World in Data vērtējumā pasaules iedzīvotāju īpatsvars, kas dzīvo vēlētā vai liberālā demokrātijā, visaugstākais bijis 2000. gadā, kad šis rādītājs bija 54%. Kā ilustrē infografika, 2019. gadā iepriekšminētais rādītājs no 50% samazinājies līdz 32%. Lai gan demokrātijas trauslums ir skaidri redzams arī citur diagrammā, šis ir visdrūmākais piemērs novērtētajā periodā.
Galvenais samazinājuma iemesls ir Indija un tās pazemināšana Freedom House vērtējumā līdz “daļēji brīvai demokrātijai”.
Izmantota Franka Horvata fotogrāfija

Pievienot komentāru