SVARĪGI! Par medību nākotni Eiropā

LATMA | 09.11.2022

Eiropā ir vietas, kur nepieciešami īpaši dabas aizsardzības pasākumi, ieskaitot dzīvotņu atjaunošanu. Kad tas ir iespējams, mednieki dara visu, lai iesaistītos dabas aizsardzībā, īstenojot šo darbu brīvprātīgi, katru dienu un visā Eiropā.

Ļoti daudzi lēmumi, par to, kā mēs medīsim, tiek pieņemti tieši Briselē. Eiropas Savienības normatīvie akti nosaka to, kāds ir bioloģiskās daudzveidības statuss Eiropas lauksaimniecības zemēs. Eiropas Savienība nosaka to, kādus putnus mēs medīsim. Tāpat Eiropas Savienība ietekmē to, kādas ir šo putnu medību sezonas. Eiropas Savienības normatīvie akti ietekmē un nosaka izmantojamās medību metodes.

Vēl viens jautājums, ko ietekmē Brisele ir tas, kā mēs varam vai nevaram apsaimniekot lielos plēsējus. Tāpat Brisele ietekmē arī to, kādus šaujamieročus ir atļauts izmantot medībās un sporta šaušanā, kā arī lielā mērā tā noteikts to, kādu munīciju mēs varēsim izmantot nākotnē.

Eiropas Savienības gaiteņos tiek pieņemti lēmumi arī par to, kā tiem medīts katrā valstī, kā arī pieņemti noteikumi, kas regulē vides aizsardzību un lauksaimniecību. Tie ietekmē arī medījamās sugas.

Parakstīties par medību nākotni Eiropā iespējams

https://signforhunting.com/

Komentāri

Andis
Par medību nākotni

Pievienot komentāru