Sākts ūdru monitorings

silava.lv | 24.11.2020

LVMI Silava meža faunas un medniecības pētniecības virziens uzsācis Dabas aizsardzības pārvaldes atbalstītu pētījumu "Ūdru fona un Natura 2000 monitorings 2020–2023".

2020. gadā tiek veikti šādi galvenie darba uzdevumi:

(1) ūdru darbības pēdu uzskaite 52 10×10 km kvadrātos visā Latvijā,

(2) ūdru monitorings trīs Natura 2000 teritorijās – Gaujas nacionālais parks, Ķemeru nacionālais parks un dabas liegumā "Lubāna mitrāji",

(3) gadījuma novērojumu/ziņojumu reģistrācija un apkopošana par bojāgājušiem ūdriem,

(4) semināra organizēšana, lai paplašinātu sabiedrības līdzdalību ūdru monitoringā, attīstīt ziņotāju tīklu, brīvprātīgi iesaistot dīķu īpašniekus, medniekus, makšķerniekus un pārējo sabiedrību.

Sākts ūdru monitorings

Pievienot komentāru