Sākas pieteikšanās kompensācijas maksājumam par “Natura 2000” meža teritorijām

Valsts meža dienests | 27.04.2023

Valsts meža dienests atgādina, ka no 27. aprīļa sākas pieteikšanās 2023. gada kompensācijas maksājumam par Natura 2000 meža teritorijām (NIM), kas atrodas mikroliegumā vai ir iekļautas Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju sarakstā. Lai pieteiktos kompensācijai, īpašnieka rīcībā ir jābūt uz 1. martu spēkā esošai meža inventarizācijai, kuras dati ir iekļauti Meža valsts reģistrā.

Pieteikties kompensācijas maksājumam var Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS), iesniedzot ģeotelpisko iesniegumu (nepieciešamības gadījumā arī citus papildu dokumentus). Pieteikties bez atbalsta apjoma samazinājuma par katru nokavēto darbdienu var līdz 15. jūnijam, vai ar atbalsta apjoma samazinājumu līdz 26. jūnijam.

Dienests aicina pievērst uzmanību tam, ka ar 21.04.2023. stājās spēkā jaunie Ministru kabineta noteikumi Nr. 197 “Atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai platībatkarīgo un dzīvniekatkarīgo saistību īstenošanai”, ar kuriem noteikts jauns atbalsta apmērs par vienu atbalsttiesīgās platības hektāru.

Pievienot komentāru