Rīgas mežos plānots samazināt mežizstrādes apjomu un uzlabot vides izglītību

Rīgas meži | 19.09.2021

Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja otrdien, 14. septembrī, atbalstīja vairākus būtiskus jautājumus, kas saistīti ar galvaspilsētai piederošo mežu apsaimniekošanu. Proti, par zonējuma maiņu pašvaldības uzņēmuma “Rīgas meži” pārvaldītajās teritorijās, kas paredz mazināt kailciršu platības galvaspilsētas tuvumā; tāpat tika atbalstīta vides izglītības programmas “Zaļā klase” koncepcija; un pieņemts lēmums par vairāku jaunu teritoriju nodošanu uzņēmuma apsaimniekošanā.

 

 

“Plašie meži ap Rīgu pēdējos 20 gados arvien vairāk izroboti ar kailcirtēm, apdraudot retas dabas vērtības un atpūtas iespējas. Pašvaldībai piederošam uzņēmumam pirmajā vietā būtu jāliek sabiedrības intereses un ilgtspēja. Tādēļ piedāvājam būtiski samazināt mežu izciršanu, lai tajos nepazustu sēņošanas, pastaigu un cita veida atpūtas iespējas. Manuprāt, meži ap Rīgu, kuru tuvumā dzīvo teju miljons cilvēku, jāapsaimnieko citādi nekā nomaļi meži bez aizsargājamām dabas vērtībām,” uzsver komitejas priekšsēdētājs Edmunds Cepurītis.

Izmaiņas Meža apsaimniekošanas plānā

Komiteja akceptēja SIA “Rīgas meži” izstrādātos grozījumus Meža apsaimniekošanas plānā 2017.-2026.gadam. Tie paredz, ka jau no nākamā gada tiek būtiski samazināti koksnes ieguves apjomi Rīgas un Pierīgas mežos. Grozījumi ir veikti nolūkā paaugstināt dabas un rekreācijas vērtību aizsardzību, saglabāšanu un attīstību pašvaldībai piederošajos un uzņēmuma “Rīgas meži” apsaimniekotajos mežos. 

Lai izstrādātu grozījumus, esošajā Meža apsaimniekošanas plānā ir identificētas meža teritorijas ar dabas un rekreācijas vērtību koncentrāciju, kur mežizstrāde netiks veikta. Šajā procesā ir noteiktas bioloģiski vērtīgās mežaudzes un mežaudzes ar rekreācijas vērtībām, kurās jāveic padziļināta izpēte ar nolūku noteikt, vai tajās ir daļēji vai pilnībā jāierobežo saimnieciskā darbība. Visbeidzot ir definēti nogabali, kur koksnes ieguve notiks kā plānots. Rezultātā ir aprēķināta šāda zonējuma ietekme uz tuvāko saimniecisko gadu ciršanas plāniem un uzņēmuma ieņēmumiem no koksnes produktiem.

Pilnībā  atsakoties no mežizstrādes saudzējamajās teritorijās un daļēji samazinot koksnes ieguvi teritorijās, kurās tas veicams ar ierobežojumiem, tiks samazināts koksnes ieguves apjoms. Tai skaitā, 2022. gadā tiek paredzēts koksnes ieguves apjoma samazinājums par 35 000 m3, kas ir 20 % no aktuālajā redakcijā paredzētā apjoma, bet 2023. gadā tiek paredzēts koksnes ieguves apjoma samazinājums par 46 000 m3, kas ir 27 % no esošajā redakcijā noteiktā apjoma.

Līdz ar to var prognozēt, ka uzņēmuma “Rīgas meži” ieņēmumi 2022.gadā samazināsies par 2,1 miljonu eiro, bet 2023. gadā par 2,8 miljoniem eiro. Vienlaikus jāņem vērā arī tas, ka  samazināsies uzņēmuma izdevumi, kas saistīti ar meža darbiem. 

Pievienot komentāru