Par ilgtspējīgiem lietus notekūdeņu apsaimniekošanas risinājumiem

VARAM | 23.08.2021

Informācijas aprites veicināšanai un izpratnes radīšanai, projekta eksperti dosies uz piecām Latvijas pilsētām plānošanas reģionos, lai sīkāk iepazīstinātu ar sagatavotajiem metodiskajiem norādījumiem un projektēšanas vadlīnijām un diskutētu ar iesaistītajām pusēm par efektīvu izstrādāto dokumentu pielietošanu ikdienas darbā. Projektā plānoti sekojoši semināri:

  1. 27.08.2021 – Latgale / ZOOM
  2. 03.09.2021 – Zemgale / Jelgava / ZOOM
  3. 10.09.2021 – Kurzeme / Kuldīga / ZOOM
  4. 17.09.2021 – Vidzeme / Valmiera / ZOOM
  5. 28.09.2021 – Rīga
Par ilgtspējīgiem lietus notekūdeņu apsaimniekošanas risinājumiem

Pievienot komentāru