Lūši pārceļos uz labāku pielikumu

Imants Vīksne, nra.lv | 08.10.2021

Tomēr VARAM par lūšu medību izbeigšanu runā teju kā par jau notikušu faktu. Lūk, kas rakstīts Neatkarīgajai atsūtītajā skaidrojumā:

“Ņemot vērā, ka lūsis ir Eiropas Padomes 1992. gada 21. maija direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību 4. pielikumā “Kopienā nozīmīgas augu un dzīvnieku sugas, kurām vajadzīga stingra aizsardzība” iekļauta suga un to, ka Latvijas lūšu populācijai nav piemērots ģeogrāfiskais izņēmums un tā nav iekļauta Biotopu direktīvas 5. pielikumā “Kopienā nozīmīgas augu un dzīvnieku sugas, kuru īpatņu ieguvei savvaļā un izmantošanā var piemērot apsaimniekošanas pasākumus”, ar noteikumu projektu lūsis tiek svītrots no ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu saraksta un tiek iekļauts īpaši aizsargājamo sugu sarakstā.”

Lūši pārceļos uz labāku pielikumu

Pievienot komentāru