Eiropas Komisijai pamatu pamatos jāpārstrādā ES Meža stratēģijas projekts!

EUSTAFOR | 05.08.2021

No paziņojuma presei:

Visi lēmumi par Eiropas Savienības valstu mežu nākotni jāpamato ar precīziem meža inventarizācijas datiem, pamatotām un skaidrām zinātniskām atziņām un mežu īpašnieku un apsaimniekotāju ilgtermiņa praktisko pieredzi. Eiropas meži, kas gadu desmitiem tiek apsaimniekoti saskaņā ar ilgtspējīgas un daudzfunkcionālas apsaimniekošanas principiem, sniedz sabiedrībai ļoti daudzus un dažādus ieguvumus. Jaunajā ES Meža stratēģijā tie būtu jārespektē, lai novērstu nopietnu nelīdzsvarotību sociālajā, vides un ekonomiskajā kontekstā...

Eiropas Komisijai pamatu pamatos jāpārstrādā ES Meža stratēģijas projekts!

Pievienot komentāru