Eiropas Komisija uzsākusi publisko konsultāciju, lai novērtētu ES Kokmateriālu un FLEGT regulas

vmd.gov.lv | 08.10.2020

Eiropas Komisija uzsākusi publisko konsultāciju, kas ir viens no pasākumiem plašākā ES Kokmateriālu un FLEGT regulu darbību izvērtēšanā. Procesā tiks vērtēta regulu efektivitāte, saskaņotība, nozīmīgums un to pienesums cīņā ar nelikumīgu mežu izciršanu pasaulē.

Aptauja pieejama šeit:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11630-Illegal-logging-evaluation-of-EU-rules-fitness-check-/public-consultation

Sīkāku informāciju par abām regulām meklēt Zemkopības ministrijas un Valsts meža dienesta un Eiropas Komisijas interneta vietnēs:

https://www.vmd.gov.lv/valsts-meza-dienests/statiskas-lapas/es-kokmaterialu-regula?nid=1726#jump

https://www.zm.gov.lv/mezi/statiskas-lapas/flegt-licences?nid=2654#jump

https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

https://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm

Eiropas Komisija uzsākusi publisko konsultāciju, lai novērtētu ES Kokmateriālu un FLEGT regulas

Pievienot komentāru