8. Starptautiskā konference “Izmaiņas un risinājumi vides politikā ilgtspējīgai, klimatneitrālai ekonomikas attīstībai” (Addressing changes and solutions in environmental policy for sustainable, climate-neutral economic development)

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU) Meža un vides zinātņu fakultāte

Sesijas:

1. Klimatneitralitāte un vides aizsardzības politiskie aspekti ekonomisko un zinātnisko jautājumu skatījumā

2. Zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektora specifika Eiropas kontekstā – tuvākās nākotnes perspektīvas

3. Baltijas jūras baseina valstu sadarbības klimatneitralitātes un vides prasību aspektā

4. Pārdomātas un veiksmīgas dabas aizsardzības pozitīvie piemēri

Pievienot komentāru