Valsts mežos iestājies nemierīgs laiks

Imants Vīksne, nra.lv | 17.12.2021

Uzņēmumam nāksies izturēt ļoti lielu spiedienu gan saistībā ar tā saucamo Dabas skaitīšanas projektu, kurā aizsargājami biotopi saskaitīti saimnieciskās darbības mežos, gan arī tādu eirobirokrātu jaunieviestu jēdzienu kā zaļā taksonomija. Tā ir principiāli jauna klasifikācijas sistēma, kas jebkuru saimniecisko darbību Eiropas Savienībā pakārto klimata un ilgtspējas mērķiem. Kristaps Klauss skaidro, ka meža nozarē taksonomijas principi sāks darboties jau 2023. gadā. Eiropas Savienības pieņemtajā regulā noteikti seši vides mērķi, no kuriem viens jāizvēlas kā prioritārs. Un, ja, piemēram, “Latvijas valsts meži” par savu virsmērķi izvēlēsies bioloģiskās daudzveidības veicināšanu, ko apsveiktu daudzās vides organizācijas, Latvijas meži kļūtu par vienu lielu rezervātu. Milzu Slīteri. Varētu sēņot, līki palikdami! Taču tas negatīvi ietekmētu ikvienu Latvijas iedzīvotāju, jo 90% ienākumu “Latvijas valsts meži” ģenerē ar koksnes tirdzniecību. 
Franka Hovarta foto

Valsts mežos iestājies nemierīgs laiks

Pievienot komentāru