Vairāk nekā 10 ha meža piešķirti kā kompensācija. To nedrīkst izmantot

4. studija | 21.03.2021

Dabas lieguma "Garkalnes meži" dabas aizsardzības plāna izstrādes vadītāja Kristīne Vilciņa pastāstīja, ka šī ir viena no pēdējām zaļās vārnas ligzdošanas vietām Latvijā.

“Šeit kādreiz ir bijusi PSRS armijas militārā bāze – ieroču noliktavas, un, kad armija aizgāja, šī teritorija tika nodota pašvaldībai, un pašvaldība to ir sadalījusi kompensāciju zemēs,” teica Vilciņa.

Meža platībā, kas ir dabas liegums, ierādīti vairāki zemes gabali; tā rezultātā īpašniekiem mežs it kā pieder, taču jēgas no tā nav.  Kāpēc tika iedalīts zemes gabals, kuru nedrīkst izmantot?

Garkalnes novada domes pārstāvis Mārcis Bauze-Krastiņš skaidroja, ka pašvaldība iepriekš nav varējusi zināt, ka teritorijai tiks uzlikts liegums.

“Es esmu pats piedalījies šo īpašnieku rīkotajās sanāksmēs un dažādā veidā esmu mēģinājis veicināt produktīvu un konstruktīvu diskusiju starp Dabas aizsardzības pārvaldi, starp pašvaldības darbiniekiem,” pauda Bauze-Krastiņš.

Īpašnieki ir sašutuši un uzskata – ja ir iedota līdzvērtīga zeme, tad tai arī ir jābūt līdzvērtīgai. Viņi vēlētos savu īpašumu izmantot pilnvērtīgi, taču tas nav iespējams.

Kā atzina pašvaldībā, liegumam līdzās esošo zemi, kur tagad jau uzbūvētas privātmājas, sākumā arī bijis plānots iekļaut lieguma teritorijā, tomēr tā nenotika.

Vairāk nekā 10 ha meža piešķirti kā kompensācija. To nedrīkst izmantot

Pievienot komentāru