Tver mirkli un piedalies fotokonkursā!

VARAM | 26.01.2023

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina visus interesentus līdz š. g. 1. martam piedalīties fotokonkursā – “Vide, klimats un es”.

Fotokonkursa mērķis ir vērst sabiedrības uzmanību uz vides aizsardzību un klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanas nozīmi mūsdienās.

Jebkurš interesents, neatkarīgi no vecuma, nodarbošanās un profesionālajām fotografēšanas iemaņām, ir aicināts  iesūtīt uz e-pastu norwaygrants@varam.gov.lv pašu uzņemtas fotogrāfijas  vienā vai abās konkursa kategorijās:

  1. cilvēka un vides mijiedarbība,  kas vērsta uz zaļāku vidi un klimata pārmaiņu mazināšanu (konkursa kategorija – Cilvēks);  
  2. dabas skaistums, vides mainīgums un daudzveidība (konkursa kategorija – Vide).

Katrs konkursa dalībnieks var iesniegt ne vairāk kā divas fotogrāfijas, pa vienai katrā konkursa kategorijā. Katrai no fotogrāfijām nepieciešams pievienot aprakstu latviešu valodā, norādot: kontaktinformāciju, kurā konkursa kategorijā “Cilvēks” vai “Vide” fotogrāfija iesniegta, foto nosaukumu, foto uzņemšanas datumu, vietu un nelielu fotogrāfijas aprakstu (līdz 450 rakstu zīmēm).

Tver mirkli un piedalies fotokonkursā!

Pievienot komentāru