Satversmes tiesā ierosināta lieta par normām, kas samazina galvenās cirtes caurmēru

Satversmes tiesa | 30.01.2023

Satversmes tiesas 3. kolēģija 2023. gada 27. janvārī ierosināja lietu “Par Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 935 “Noteikumi par koku ciršanu mežā” 7. pielikuma, ciktāl ar to tiek samazināts galvenās cirtes caurmērs pēc valdošās koku sugas un bonitātes, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam”.

Sīkāka informācija

Satversmes tiesā ierosināta lieta par normām, kas samazina galvenās cirtes caurmēru

Pievienot komentāru