Sākas vilku medību sezona

Valsts meža dienests | 14.07.2021

Medību noteikumos ir teikts, ka vilku medību sezona sākas 15. jūlijā. Valsts meža dienests ir noteicis 2021./2022. gada medību sezonā pieļaujamo vilku nomedīšanas apjomu 280 dzīvnieku apmērā. Tik pat liels nomedījamo dzīvnieku skaits bijis pēdējās četrās medību sezonās, kas tas ticis izpildīts pilnā apmērā jau pirms noteiktā vilku medību termiņa beigām. Vilku medību sezonas ilgums ir līdz noteiktā nomedīšanas apjoma izmantošanai, bet ne ilgāk kā līdz nākamā gada 31. martam.

Valsts meža dienesta rīcībā ir vairāk kā 20 gadus apkopota un analizēta informācija par vilku populāciju, kas ļauj objektīvi novērtēt izmaiņas un tendences vilku populācijā gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Dati par vilku izplatību, populācijas dinamiku, demogrāfisko un radniecības struktūru, ģenētiskās daudzveidības stāvokli, savvaļas pārnadžu populāciju stāvokli, uzbrukumu biežumu mājlopiem, iepriekšējā gada limita izpildi un medību slodzi  ļauj pamatoti secināt, ka vilku populācijas stāvoklis ir labvēlīgs un stabils, un medību ietekmē vilku populācijas pasliktināšanās pazīmes nav konstatējamas.

Sākas vilku medību sezona

Pievienot komentāru