Pirmie lauksaimnieki Latvijā saņem samaksu par aprēķinātajiem oglekļa kredītiem

eAgronom.lv | 19.08.2022

Saņemt samaksu par aprēķināto atmosfēras oglekļa kredītu piesaistīšanu augsnē Latvijā izmantojušas divas lauku saimniecības – z/s “Jaunkalējiņi”, Grundzāles pagastā un SIA “Dižavoti” no Rugāju pagasta. To izdevies panākt, pateicoties šo saimniecību dalībai eAgronom oglekļa programmā, kas nozīmē pāriet uz videi draudzīgāku lauksaimniecības praksi, uzlabojot augsnes stāvokli un palielinot oglekļa daudzumu tajā. 

“Lauksaimniecība ir būtiska emisiju radītāja globālā kontekstā, taču tai ir arī liels potenciāls emisiju piesaistē”, norāda Nauris Liberts, uzņēmuma eAgronom vadītājs Latvijā. Viņš paredz, ka oglekļa lauksaimniecība ir neizbēgama jau tuvākajā nākotnē, jo Eiropas Savienība noteikusi mērķi –  līdz 2030. gadam SEG emisijas tiks samazinātas par 35%, bet līdz 2050. gadam tiks pielikts punkts siltumnīcefekta gāzu neto emisijām.

Kā skaidro N. Liberts, tad eAgronom oglekļa programma sniedz lauksaimniekiem iespēju ne tikai piedalīties kopējā mērķa labā – mazināt ietekmi uz vidi un palielināt organiskās vielas saturu augsnē, bet gūt papildu ienākumus. “Dalība programmā sniedz iespēju pārdot oglekļa kredītus, kas ģenerēti īstenojot oglekļa lauksaimniecību. Ņemot vērā pieprasījumu pēc tiem, mēs piedāvājam priekšapmaksu lauksaimniekiem, kuri vēlas saņemt samaksu par aprēķinātajiem kredītiem jau uzsākot dalību programmā,” atzīmē Nauris Liberts.

“Lauksaimnieks, piedaloties eAgronom oglekļa programmā un īstenojot tādas oglekli piesaistošās lauksaimniecības metodes kā lielāka biomasas atstāšana uz lauka, starpkultūru sēšana, mazāk intensīva augsnes apstrāde, precīzāka mēslošana, degvielas patēriņa samazināšana mazina ietekmi uz vidi, tādejādi ģenerējot oglekļa kredītus. Tālāk tos ar eAgronom starpniecību sertificē un pārdod korporatīvajiem pircējiem – uzņēmumiem, kuri vēlas samazināt savas ekoloģiskās pēdas nospiedumu. Tos var uzglabāt arī nākotnei, kad tiem paredzama vēl lielāka vērtība,” par programmas nosacījumiem stāsta N. Liberts.

Z/s “Jaunkalējiņi” īpašnieks Kārlis Ruks, viens no pirmajiem programmas dalībniekiem un finansējuma saņēmējiem, skaidro, ka jaunākās lauku apstrādes tehnoloģijas izmanto jau četrus gadus. ”Oglekļa programma ir vērsta uz ilgtspējīgu saimniekošanu un augsnes uzlabošanu ilgtermiņā. Tas ir arī veids, kā cīnīties ar klimata pārmaiņām, ieviešot videi draudzīgas lauksaimniecības prakses. Būtībā šī sistēma nozīmē uzkrāt un pārdot visiem zināmās CO2 “kvotas”. Tikai šajā gadījumā ar programmas īstenotāja starpniecību tiek ģenerēti oglekļa kredīti, kas tiek pārdoti tālāk citiem uzņēmumiem visā pasaulē, kas vēlas samazināt savu ietekmi uz vidi,” par dalību programmā skaidro Kārlis Ruks.

eAgronom ir pirmais uzņēmums Latvijā, kas sācis īstenot oglekļa programmu. Tā ļauj Latvijas lauksaimniekiem iegūt sertificētus oglekļa kredītus un sniedz iespēju uzlabot augsnes kvalitāti savās saimniecībās, vienlaikus nodrošinot papildu ienākumu avotu. eAgronom oglekļa programmā piedalās jau vairāk nekā 200 saimniecības visā Eiropā un katra no tām ir nozīmīga globālajā kontekstā, lai mazinātu radītās emisijas ceļā līdz klimatneitralitātei.

Pievienot komentāru