Pieteikšanās dalībai Latvijas vides aizsardzības fonda Konsultatīvajā padomē

VARAM | 23.07.2021

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk – Fonds) administrācija, atbilstoši Fonda konsultatīvās padomes Nolikumam (apstiprināts ar Vides ministra 2007.gada 17. aprīļa rīkojumu Nr. 245), izsludina pieteikšanos dalībai Fonda Konsultatīvajā padomē laika posmā no 2021. gada septembra līdz 2023. gada septembrim.

Dalībai Latvijas vides aizsardzības fonda Konsultatīvajā padomē var pieteikties biedrības un nodibinājumi, kuru mērķis saskaņā ar to statūtiem ir vides aizsardzība, kā arī ar vides izglītības un vides zinātnes attīstību saistītu institūciju deleģēti pārstāvji.

Pieteikšanās dalībai Latvijas vides aizsardzības fonda Konsultatīvajā padomē

Pievienot komentāru