Pasniegti “Latvijas Finiera” augstākie apbalvojumi – “Sudraba bērza lapas”

Latvijas Finieris | 07.10.2022

Ar “Sudraba bērza lapu” reizi piecos gados uzņēmums apbalvo darbiniekus, partnerus un padomdevējus, kuru klātbūtne ir veicinājusi “Latvijas Finieri” spert izšķirīgos soļus šajā mainīgajā pasaulē. Šogad “Latvijas Finiera” 30 gadu jubilejas koncertā 30. septembrī svinīgi sveikti 23 “Sudraba bērza lapas” laureāti. Augstākās raudzes profesionāļi, paraugs tam, kā cieņpilnā dialogā veidot kopējus attīstības lēmumus. 

To vidū ir zinātnieki, kuri iegulda milzu darbu meža nozares Bērzu programmas attīstībā. “Latvijas Finiera” darbinieki, kuri cauri gadiem un pārmaiņu procesiem ir bijuši mūsu kolektīva bākas un motivētāji. Un īpašs paldies šogad daudzu Latvijas sabiedrisko organizāciju līderiem, kuri ikdienā stiprina sociālo dialogu, labu pārvaldību un pārstāv meža nozari globālajā cīņā par Zemes resursu ilgtspējīgu izmantošanu.  

Jānis Aļļis   
“Latvijas Finiera” saimniecības “Zābaki” vadītājs  
Ilglaicīgs “Zābaku” Saimnieks. Saimnieks ar lielo burtu! Ja komerclikums uzliek par pienākumu valdēm rūpēties par uzņēmumu kā krietnam un rūpīgam saimniekam, tad tur var droši rakstīt, ka jāstrādā kā Jānim Aļļim.   
 
Egils Baldzēns   
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs  
Sociāldemokrāts ar filozofa izglītību. Iejūtīgs sarunu vedējs, kurš patiesi vēlas, lai visiem ir labi. Ar perfekti izkoptu analītisko spēju māk jebkuru jautājumu argumentēti ietērpt uzskatāmos skaitļos.   
 
Andris Balodis   
AS “Latvijas valsts meži” struktūrvienības  “LVM Apaļkoksnes piegādes” direktors  
Latvijas valsts mežu apsaimniekošanas uzņēmuma pārliecības, godīguma un taisnīguma etalons. Ja ar Andri ir vienošanās, tad izpilde būs. Vīrs un vārds!   
 
Kristaps Ceplis  
Biedrības “Zaļās mājas” valdes loceklis  
Koksnes pielietojuma apoloģēts. Ar dabiski nepiespiestām stāstnieka dotībām tuvu un tālu nes meža nozares vēstis – sākot no sēklas līdz pat koka satelītam. Sirdī un dvēselē pārliecināti tic, ka mums iespējams sasniegt ilgtspējīgu līdzsvaru starp dabu un cilvēku labklājību.   
 
Jānis Donis   
Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” pētnieks  
Latvijas mežu saskaitītājs. Ja vēlaties uzdot jautājumu “Cik Latvijā ir koku?”, to var droši vaicāt Jānim, un atbilde sekos. Visos iespējamos šīs tēmas šķērsgriezumos.  
 
Arnis Gailis  
Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” pētnieks  
Saimnieciski domājošs mežu selekcijas meistars. Kā izaudzēt ātrāk, vairāk, pārstrādei atbilstošāk, vienlaicīgi saglabājot nākotnes mežaudzēs tieši Latvijai raksturīgos ģenētiskos kodus. 
 
Vitālijs Gavrilovs  
Latvijas Darba devēju konfederācijas goda prezidents  
Trīspusējās sarunās balstīta sociālā dialoga nostiprinātājs. Ilgus gadus vadot LDDK, vienmēr kā augstu vērtību turējis valsts godu. Lai to nediskreditētu, spējis saglabāt pārsteidzošu empātiju pret mainīgo valsts vadītāju un amatpersonu loku. 
 
Andris Grafs   
Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents  
Skolotājs, padomdevējs, labas pārvaldības vēstnesis. Andra iekšējās enerģijas mūžīgais dzinējs dod jaudu vienlaicīgi izglītot citus, mācīties pašam un pielietot zināšanas praksē. Apvienojot to kvalitatīvā piepildījumā sabiedrības labā.  
 
Tina Haugdahl  
“Riga Wood Sweden” AB direktore  
Viņa ir īpaša! Ar dziļu dzīves gudrību, ar savu redzējumu par lietu kārtību un spēju iedalīt katram viņa lomu. Ne vienmēr viedokļi sakrīt, bet tieši no Tīnas mēs esam daudz ko mācījušies.   
 
Jurģis Jansons  
Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” direktors  
Meža zinātnieks un Latvijas mežkopības vēstnesis pasaulē. Cilvēks, kurš ciena un aizstāv ne tikai visas sugas, kas dzīvo uz mūsu Zemes, bet arī cilvēku darbu. Šo smalko mijiedarbību rosinājis apkopot unikālā grāmatā “Silavieši”. Noteikti izlasiet!  
  
Mindaugas Kasmauskis   
UAB “Likmere” direktors  
“Latvijas Finiera” vēstnesis Lietuvā. Vēstnesis? Vai tomēr vēstnieks, kurš īsteno uzņēmuma interešu lobiju un “Latvijas Finiera” vārda atpazīstamību Lietuvā, tajā pašā laikā rīkojoties kā īstens Lietuvas valsts patriots.   
  
Kristaps Klauss  
Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors  
Cilvēks – orķestris. Meža nozares padomdevējs, advokāts, diplomāts, analītiķis, zibensnovedējs… Bez Kristapa racionāli loģiskajiem rosinājumiem, ko caurstrāvo godīgums un savas valsts mīlestība, daudzi procesi šobrīd būtu citādāki.     
 
Pēteris Krīgers  
Pensionārs, iepriekš ilggadējs Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs  
Sociālā dialoga, kā vērtības atzinējs, izmantotājs un nostiprinātājs pat vissarežģītākajās krīzes situācijās. Ja Pēteris būtu jāraksturo vienā vārdā, mēs teiktu – īsts nacionālpatriots.   
 
Indulis Kovisārs  
“Latvijas Finiera” valdes loceklis, Meža sektora vadītājs  
Sirdsapziņas un goda cilvēks. Cilvēks – tilts. Tilts starp biznesu un meža nozari; tilts starp dažādiem cilvēku uzskatiem un viedokļiem. Konsekventi paužot savu paša viedokli tik filigrāni, ka ne viesiem ir lemts to izprast.   
 
Ari Lakso  
Pensionārs, ilggadējs “Riga Wood S.r.l.” direktors  
Stratēģis un vizionārs. Tieši strukturāla pieeja stratēģijas veidošanā ir būtisks Ari ieguldījums “Latvijas Finiera” attīstībā. Ar savu pacietīgo neatlaidību veidojis to pieeju uzņēmuma mērķu sasniegšanā, kas šodien kļuvusi par mūsu ikdienu. Pārnesot savu pieredzi un zināšanas, uzskatāmi demonstrē, ir “Latvijas Finiera” komandas mūžīgais spēlētājs.  
 
Mārtiņš Lācis  
“Latvijas Finiera” valdes loceklis, Tirdzniecības un loģistikas sektora vadītājs  
Sadarbības tulks. Diplomāts, žonglieris un faķīrs, kurš spēj austrumu tirgu pārdot preci pēc  rietumu paražām un otrādāk. Salikt kopā nesavienojamo un katru dienu rūpēties par izsalkušo vilku, atstājot kazu dzīvu.   
 
Stephane Levoir  
“Riga Wood France” direktors  
Gudrs tirgotājs, kurš pārzina produktu, tirgu un savu klientu. Nodrošina prognozējamību un stabilitāti, ko spēcīgākā krīze var sašūpot, bet ne sagraut. Tā var būt, ja esi patiess profesionālis.   
 
Kaspars Liepiņš  
Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” vadošais pētnieks  
Bērzu audzēšanas prakses pilnveidotājs. Perfekti pazīst bērzus un visi Latvijas bērzi lieliski pazīst Kasparu!  
   
Līga Meņģelsone   
Latvijas Darba devēju konfederācijas izpilddirektore  
Argumentos balstīta savas valsts patriote. Katrā jautājumā iedziļinās līdz saknēm un, izprotot būtību, aizstāv patiesības, kas vairo sabiedrisko labumu. Viegli māk strukturēt sarežģīto, veidojot uztveramus stāstus.  
 
Arnis Muižnieks  
Latvijas Meža īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājs  
Visu Latvijas meža īpašnieku intelekta apvienotājs. Ar dziļu empātiju prot ieklausīties dažādos viedokļos, fiksēt dzirdēto un apvienot plašai sabiedrībai saprotamos, korekti līdzsvarotos stāstos.   
 
Ainārs Ozols  
Uzņēmējs, Rīgas pašvaldības sabiedrības SIA "Rīgas satiksme" padomes loceklis, bijis ilggadējs AS “SEB banka” valdes priekšsēdētājs  
Izcils lielu pārmaiņu vadītājs uzņēmējdarbībā. Saka, ka partnerus tā pa īstam iepazīst grūtā brīdī. Paldies Aināram un viņa komandai, kas globālajā finanšu krīzē demonstrēja augstāko mijiedarbības spēju starp banku un klientu.  
 
Andris Plezers  
Pensionārs, sabiedrisko organizāciju “Latvijas Koks” un “Latvijas mēbeles” līdzdibinātājs un ilggadējs izpilddirektors  
Viens no meža nozares kopējās pašapziņas veidotājiem. Allaž smaidīgs, sabiedrisks un iejūtīgs, Andris vienmēr pratis patiesību meklēt savstarpējo sarunu ceļā. Tā dodot būtisku artavu daudzos Latvijas tautsaimniecībai nozīmīgos pagrieziena brīžos.  
   
Andris Ziemelis  
Pensionēts inženieris, nerimstošs vēstures izzinātājs  
Meža nozares un Latvijas tautsaimniecības vēsturnieks ar sociālantropologa pieskārienu. Cilvēks – enciklopēdija, kuru kā senu draugu gaida katrā bibliotēkā. Lasītajā meklē nevis datus, bet likumsakarības, kas no pagātnes met tiltu uz šodienu.

Pasniegti “Latvijas Finiera” augstākie apbalvojumi – “Sudraba bērza lapas”

Pievienot komentāru