Par VMD pilnveidošanas iespējām un mežu uzraudzības nākotni diskutēs arodbiedrību organizētā konferencē

LBAS, LMNA | 01.09.2022

Lai rastu atbildes uz Valsts meža dienestā nodarbināto (VMD) aktuāliem jautājumiem par mežu uzraudzības nākotni un VMD pilnveidošanas iespējām, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) un Latvijas Meža nozares arodbiedrība (LMNA) organizē konferenci “Mežu uzraudzības ilgtspēja – uz kurieni ejam?”. Tā notiks 2. septembrī no plkst. 11.00 līdz 15.15, Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Meža fakultātē, Jelgavā, Akadēmijas ielā 11. Konferencē piedalīsies VMD darbinieki no visiem Latvijas reģioniem.

Konferenci atklās Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) priekšsēdētājs Egils Baldzēns, Latvijas Meža nozares arodbiedrības priekšsēdētāja Inguna Siņica un Meža fakultātes dekāns Linards Sisenis. Konferences atklāšanā aicināts piedalīties arī zemkopības ministrs Kaspars Gerhards.

“Lēmums par nepieciešamību rīkot arodbiedrības konferenci sadarbībā ar VMD tika pieņemts VMD arodbiedrības kopsapulcē,” saka LMNA priekšsēdētāja Inguna Siņica, “jo vēl joprojām ir daudz neskaidrību par VMD nākotni saistībā ar 2021. gadā uzsākto strukturālo reformu, – kā tā ietekmēs VMD darbinieku labbūtību un sociālās garantijas. Tāpat līdz šim VMD vadība nav pildījusi un ir klaji ignorējusi noslēgto ģenerālvienošanos ar LMNA.”

Par ilgtspējīgas attīstības izaicinājumiem Latvijas meža politikas kontekstā konferencē uzstāsies Edvards Kušners, Latvijas bankas padomnieks, ilgtspējības virziena vadītājs. Zemkopības ministrijas pārstāvis informēs par meža uzraudzības lomu meža ilgtspējības nodrošināšanā. Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Gints Kaminskis atklās VMD nozīmi pašvaldību kapacitātes stiprināšanā civilās aizsardzības jomā. Savukārt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) priekšnieka vietnieks Mārtiņš Baltmanis raksturos VMD un VUGD sadarbību un perspektīvas civilās aizsardzības kontekstā.

LBAS priekšsēdētāja vietniece Anda Grīnfelde iepazīstinās ar LBAS veiktās aptaujas “VMD nodarbināto profesionālās dzīves kvalitāte strukturālo reformu kontekstā” rezultātiem. A. Grīnfelde akcentē: “Būtiski, ka 486 no aptuveni 600 VMD nodarbinātajiem, piedaloties aptaujā, savu profesionālo dzīves kvalitāti novērtēja vidēji ar 5,47 ballēm,– par divām ballēm zemāk nekā pirms diviem gadiem. Aptauja rāda, ka VMD nodarbinātajiem pēc iespējas labāk veikt ikdienas darbu traucē neskaidrība par VMD dienesta nākotni saistībā ar plānotajām strukturālajām izmaiņām un nepietiekamais atalgojums.”

Konferences noslēgumā notiks paneļdiskusija par VMD attīstības pilnveidošanas iespējām, kurā piedalīsies Zemkopības ministrijas, VMD, VUGD un LMNA pārstāvji.

Pievienot komentāru