Par meža īpašnieku lomu kokrūpniecībā, motivāciju un godīgu attieksmi no valsts

lasi.lv, Latvijas Mediji | 18.07.2023

(...)

Vai iznāk, ka meža īpašnieks Latvijā ir apzināti pret pasākumiem dabas daudzveidības palielināšanai? Nē, viņi vienkārši labi zina kādas tam būs sekas – kā visneefektīvāko dabas aizsardzības metodi meža īpašnieki norādījuši pilnīgu mežsaimnieciskās darbības aizliegumu (55%) vai galvenās cirtes aizliegumu (48%).

Šauri skatoties, man kā kokrūpniecības industrijas pārstāvim būtu jābūt “pa ceļam” tikai ar tiem meža īpašniekiem, kuru motivācijā nozīmīga daļa ir ekonomiskās vērtības radīšana koksnes kā izejmateriāla formā. Bet tā skatīties nedrīkst – man ir svarīgi, lai visi meža īpašnieki saglabā katrs savu dzinuli nodarboties ar mežsaimniecību.

Ja reiz valsts neuzticas nevienam no viņiem, un dabas aizsardzību plāno “no augšas”, ierobežojot meža īpašnieka tiesības, par to ir jāsaņem taisnīga kompensācija. Šobrīd tā ir tikai 50-160 eiro gadā. 

Ja meža īpašnieks būs drošs, ka kādā no meža attīstības posmiem viņam to praktiski neatņems, vai vismaz atlīdzinās tā vērtību, tikai tad mēs varam būt puslīdz droši, ka kāds riskēs būt “pasīvais investors”, “mežkopis” vai “dabas draugs” visticamāk sabalansējot sadzīvošanu ar liegumiem vienā meža īpašumā ar intensīvāku saimniekošanu otrā, ja tāda iespēja būs.

Vismaz priecē, ka mūsu meža īpašnieki šodien ir izglītotāki – 66% no nupat aptaujātajiem meža īpašniekiem ir ar augstāko izglītību (amerikāņu gadījumā 2005. gadā tie bija 48%).
https://www.lasi.lv/saimnieks-uznemejs/bizness/bukonts-par-meza-ipasnieku-lomu-kokrupnieciba-motivaciju-un-godigu-attieksmi-no-valsts.3569

Pievienot komentāru