Papildinvestīcijas pašvaldībām atkritumu apsaimniekošanas sistēmas un Natura 2000 teritoriju attīstībai

VARAM | 25.09.2021

MK atbalstīti VARAM sagatavotie noteikumi, kas paredz 17,48 milj. eiro investīcijas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstībai, paredzot ieguldījumus bioloģiski noārdāmo atkritumu (BNA) anaerobās pārstrādes jaudas palielināšanai Latvijā. Veikto investīciju rezultātā tiks paaugstināta BNA kopējā pārstrādes jauda Latvijā par 51 000 tonnu gadā, vienlaikus sekmējot ES atkritumu apsaimniekošanas direktīvās noteikto mērķu izpildi, īpaši attiecībā uz BNA, kā arī apglabājamo atkritumu apjoma samazināšanu.

Latvijas atkritumu apsaimniekošanas mērķi paredz veicināt atkritumu pārstrādi un sagatavošanu otrreizējai lietošanai tā, lai resursi (šajā gadījumā – pārstrādāti atkritumi) pēc iespējas tiek atgriezti atpakaļ ekonomiskajā apritē. Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes ietekmē būtisks kavēklis atkritumu pārstrādes sekmīgai nodrošināšanai ir tas, ka pārstrādei paredzēto atkritumu kā izejvielu pieprasījums ārvalstīs ir strauji krities. Tādēļ ir jāveicina atkritumu pārstrādes tirgus stabilizēšanās un jānodrošina, ka būtiskāko atkritumu plūsmu pārstrāde var notikt pilnvērtīgā apjomā tepat Latvijā.

Papildinvestīcijas pašvaldībām atkritumu apsaimniekošanas sistēmas un Natura 2000 teritoriju attīstībai

Pievienot komentāru