Paldies Gundaram Kalvem!

Lūcija Ķuzāne, Brīvā Daugava | 13.02.2022
Krustpils lielgabalam bija ilgs un veiksmīgs mūžs. 40 gadi padomju iekārtā, kad pieņēmām klusējot tā pausto ideoloģiju. Nodibinot de­mokrātisku Latvijas valsti, – 30 gadi jaunajā sabiedriskajā sistēmā, bet vēl arvien iedvešot bailes. 
Patiesību sakot, Gunda­ram Kalvem būtu jāpiešķir apbalvojums, ka viņš bija tik drošsirdīgs, ka pārvarēja tik ilgi dzīvojušās bailes – novāca lielgabalu, ko nevarēja izdarīt bijušie pašvaldības darbinieki. Ir taču 21. gadsimtenis. Sakiet, vai Eiropā vāl ir kāda pilsēta, kur iedzīvotājus uzrauga Otrā pasaules kara lielgabals? Laikam jau nav. Tāpēc Gundaram Kalvem paldies par izdarīto darbu! Un droši vien drīz pienāks brīdis, kad sarkanarmijas virsnieks tiks atbrīvots no sava sargposteņa dunošas ielas malā un saņems godājamu miera vietu pie saviem cīņu biedriem karavīru kapos.
Paldies Gundaram Kalvem!

Pievienot komentāru