Nepieciešami universāli ilgtspējas (ESG) standarti

Robert G. Eccles, Bhakti Mirchandani, Harvard Business Review | 18.02.2022

Ilgstpējas uzskaitē un vērtējumā patlaban kārtības nav. Dažādas savstarpēji konkurējošas iniciatīvas rāda, ka trūkst vienotu kritēriju (un tātad izpratnes). Starptautiskā Ilgtspējas standartu padome (International Sustainability Standards Board) sola rīkoties, proti, izstrādāt standartus, lai uzņēmumi varētu informēt potenciālos investorus. Protams, vislabākais rezultāts būtu radīt jaunu starptautisku (vispasaules) standartu, kas ietvertu visus līdzšinējos. 

Nepieciešami universāli ilgtspējas (ESG) standarti

Pievienot komentāru