Meža zinātnieki piesaka jaunas idejas

A. Jaunbelzere, la.lv | 28.10.2019

Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” zinātnieki piecgadē plānoto gandrīz jau pabeiguši. Par institūta iesāktajiem, paveiktajiem un plānotajiem darbiem stāsta tā direktors mežzinātņu doktors Jurģis Jansons.

Kādi notikumi “Silavā” šo gadu padara atšķirīgu no iepriekšējiem?

Gads mežzinātnes institūtā noritējis bez īpaši lielām pārmaiņām. Esam turpinājuši darbu sešos zinātniskajos virzienos un 27 apakšvirzienos un jomās ar pārliecību, ka Latvijas meža nozare arī turpmāk izcelsies ar inteliģenci, izmantos zinātnes rezultātus un atbalstīs mežzinātnes institūta pastāvēšanas ideju. Aizvadītajā gadā esam tikušies ar daudziem interesantiem cilvēkiem, ar prieku pie sevis uzņēmām gan zemkopības ministru Kasparu Gerhardu, gan Valsts prezidenta padomnieci zinātnes jomā Ievu Siliņu. Latvijas mežzinātnes dienā Jaunkalsnavā par darbu valsts pētījumu pro­grammā saņēmām Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta Ojāra Spārīša personiski pasniegtu pateicību.

Meža zinātnieki piesaka jaunas idejas

Pievienot komentāru