Medību sektora attieksme pret svina munīcijas aizliegumu ES

latma.lv | 06.07.2020
FACE pārstāvis Deivids Skalans skaidroja iespējamās sekas, kā arī stāstīja par galvenajām problēmām, kas nav atrisinātas Eiropas Komisijas 3. priekšlikumā. 
 
Galvenās problēmas:
- nav veikts sociālekonomiskais novērtējums attiecībā uz šautuvēm, veikaliem, nozari
- dabā nav iespējams noteikt, kur atrodas mitrājs, jo definīcija ir pārāk plaša
- dabā nav iespējams noteikt 100 metru attālumu līdz mitrājam 
- Eiropas Komisija izslēgusi izņēmumu attiecībā uz militārajām un policijas vajadzībām, principā par šo neinformējot attiecīgās iestādes
 
FACE norāda, ka esošais priekšlikums ir nepilnvērtīgs, neizpildāms un medniekiem diskriminējošs. FACE uzsver, ka svins būtu jāizskauž no lietošanas medībās, bet esošais priekšlikums nevis atrisinās problēmas, bet radīs papildus problēmas nozarei. 
 
LATMA arī uzsver, ka svins kā munīcijas materiāls būtu izskaužams, bet ar samērīgām un izpildāmām prasībām, ņemot vērā daudzus ECHA sākotnējā ziņojumā minētos nosacījumus, piemēram, atteikšanos no buferzonām, kā arī pārejas perioda pagarināšanu. Tāpat būtu jāveic aizlieguma ietekmes novērtējums uz šautuvju darbību, mednieku veikalu darbību, kā arī dziļāku izvērtējumu attiecībā uz munīcijas ražotājiem. 
Medību sektora attieksme pret svina munīcijas aizliegumu ES

Pievienot komentāru