LVM Padome apstiprinājusi uzņēmuma ilgstpējas pārskatu 2020. gadam

Latvijas valsts meži | 21.05.2021

Ilgtspējas pārskats atspoguļo LVM darbību līdzsvarotu uzņēmuma ekonomisko, sociālo un vides stratēģisko mērķu sasniegšanā. LVM stratēģiskos ekonomiskos mērķus, piemēram, palielināt ilgtermiņa peļņu, palielināt apsaimniekojamo aktīvu un kokaudžu vērtību un attīstīt augstas pievienotās vērtības produktu ražošanu papildina uzņēmuma stratēģiskie sociālie mērķi, piemēram, veicināt sabiedrības līdzdalību un sadarbību mežu apsaimniekošanā un attīstīt darba vidi, kas paaugstina lojalitāti un atraisa pašmotivāciju. Līdztekus ekonomiskajiem un sociālajiem mērķiem LVM izvirzīti arī vides stratēģiskie mērķi, piemēram, sniegt dabas daudzveidības un rekreācijas pakalpojumus no meža ekosistēmas un palielināt mežu devumu globālo klimata izmaiņu mazināšanā un atjaunojamo resursu izmantošanā.

LVM Padome apstiprinājusi uzņēmuma ilgstpējas pārskatu 2020. gadam

Pievienot komentāru