Lauksaimniecības primārajam mērķim ir jābūt pārtikas ražošanai

Zemkopības ministrija | 14.02.2022

Latvija uzskata, ka vietējiem apstākļiem īpaši labvēlīgas lauksaimniecības un mežsaimniecības metodes SEG izmešu apjoma samazināšanai un oglekļa piesaistes palielināšanai ir apmežošana un agromežsaimniecība, jo mežs veido oglekļa krājuma pieaugumu gan ar dzīvo, gan atmirušo biomasu. Tāpat šos mērķus palīdzēs sasniegt bioloģiskā lauksaimniecība, starpkultūras, pasējas augi, kurus izmanto kā zaļmēslojumu, tādejādi palielinot augsnes organiskā oglekļa saturu un veicinot bioloģiskās daudzveidības palielināšanos, u.c. metodes. 

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs padomē uzsvēra: “Tajā pašā laikā mēs arvien norādām, ka lauksaimniecības primārajam mērķim ir jābūt lauksaimniecības produktu ražošanai, lai ikdienā nodrošinātu iedzīvotājus ar drošu un kvalitatīvu pārtiku plašā sortimentā par konkurētspējīgām cenām.” 

Lauksaimniecības primārajam mērķim ir jābūt pārtikas ražošanai

Pievienot komentāru