Latvijas Mežzinātnes diena “Mežs un mežkopība mainīgā klimatā”

Zemeunvalsts.lv | 08.11.2019

7. novembrī Jaunkalsnavā noritēja LVMI "Silava" sadarbībā ar a/s "Latvijas valsts meži", Meža pētīšanas staciju (MPS), Meža fakultāti un Latvijas lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju organizētā mežzinātnes diena "Mežs un mežkopība mainīgā klimatā".

Mežzinātnes dienas ievadā Jurģis Jansons, LVMI "Silava" direktors, un Ojārs Spārītis, LZA prezidents, uzsvēra nepieciešamību mainīgajā klimatā situāciju vērtēt zinātniski, meklēt iespējamos ieguvumus un izvairīties no skaļiem un tukšiem vārdiem un histērijas. J. Jansons informēja par nodomu līdz gada beigām sagatavot un publicēt prof. K. Buša "kopotos rakstus" (tādus, kā to saprot mežinieki) un vēl šogad kopīgi ar Zinātņu akadēmiju piešķirt K. Buša prēmiju meža zinātniekam. 

Turpinājumā trīs prezentācijās mežzinātnes dienas dalībnieki uzklausīja informāciju: "LSM izpēte un rīcība mežsaimniecības pielāgošanai klimata pārmaiņām" (Indulis Brauners), "Klimata ietekme uz koku pieaugumu" (Āris Jansons) un "Klimata ietekme uz dendrofāgajiem kukaiņiem" (Ingars Siliņš).

Trijos eksperimentālajos objektos MPS Kalsnavas mežu novadā mežzinātnes dienas dalībnieki iepazinās ar zinātnieku veikumu pētījumos: "Koku sugu izplatības areāla izmaiņas, sugu pielāgošanās - riski un iespējas" (Āris Jansons), "Vēja bojājumu riski un to novērtēšana/novēršana, risku mijiedarbība" (Āris Jansons, Oskars Krišāns) un "Mežaudžu ražības kāpināšana: risku mazināšana, koku augšanas apstākļu uzlabošana" (Dagnija Lazdiņa).

 

Pievienot komentāru