Latvija savu pozīciju var aizstāvēt tikai ar zinātnisko pētījumu datiem

Māris Ķirsons, Dienas Bizness | 29.04.2021

Rēķinot lauksaimniecībā izmantojamo zemi uz vienu iedzīvotāju, Latvija ir otrajā vietā Eiropas Savienībā, nedaudz atpaliekot tikai no Lietuvas. Latvijas Lauksaimniecības universitātes pētījumi pierāda korelāciju starp lauksaimniecībā izmantojamās zemes daudzumu un iedzīvotāju skaitu konkrētā pagastā, kā arī visas teritorijas attīstību. Ja ir darbs (darbavieta), tad cilvēki attiecīgo vietu nepametīs un nedosies peļņā uz galvaspilsētu vai ārzemēm. Tomēr Latvijā joprojām ir apmēram 250 000 ha zemes, kas nav apsaimniekota, ir aizaugusi un ko varētu izmantot lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai. Pozitīvi, ka pēdējo 10 gadu laikā šādu platību apmērs ir samazinājies par apmēram sesto daļu jeb 50 000 ha, jo 2010. gadā tādu bija ap 300 000 ha. Salīdzinājumā ar vecajām ES dalībvalstīm, kur lauksaimniecībā izmantojamās zemes tiek apstrādātas līdz grāvim un ceļam, Latvijai ir lieliskas rezerves palielināt lauksaimniecībā izmantojamo zemju apmēru.

Latvija savu pozīciju var aizstāvēt tikai ar zinātnisko pētījumu datiem

Pievienot komentāru