Latvijā gaidāms upju aizsprostu tīrīšanas projekts

tvnet.lv | 19.01.2022

Pateicoties sabiedrības iesaistei, projekta “Par tīrām upēm” ietvaros apkopoti teju 70 aizsprosti, kas atrodas uz Latvijas upēm. No tiem speciālisti izvērtējuši un atlasījuši 10 aizsprostus, kas apgrūtina upju tecējumu un kuru nojaukšana tuvākajā nākotnē būtu nozīmīga Latvijas upju ekosistēmas uzlabošanai.

Trīs nozīmīgākos aizsprostus no saraksta tuvāko gadu laikā plānots nojaukt, tādējādi atjaunojot dabisko upju tecējumu, proti:

Caurteka uz Pietēnupes pie ietekas Lielajā Juglā, kas caur Pierīgas ezeriem ietek Rīgas jūras līcī. Tā ir zivīm nepārvarama caurteka, kura padara tām nepieejamu visu upes augšteci, tādējādi radot nelabvēlīgu ietekmi uz kopējo upes ekosistēmu un zivju populāciju.

Caurteka uz Sveķupītes netālu no ietekas Lenčupē, kas ietek Gaujā. Šī caurteka ir pārāk sekla, tādēļ arī tā ir zivīm nepārvarama. Caurteku padziļinot, upe tiktu atvērta gan ceļotājzivju, gan pārējo zivju sugu migrācijai. Sveķupīte atrodas Gaujas nacionālā parka teritorijā un tās augštecē atrodamas vērtīgas taimiņa nārsta teritorijas.

Bejas dambis uz Alūksnes upes. Tas ir nefunkcionējošs dambis, kurā patlaban nenotiek nekāda veida saimnieciskā darbība. Pēc šī dambja likvidēšanas upe tiktu atvērta visas ūdens dzīvības migrācijai. Jebkurai ūdens dzīvnieku sugai ir svarīgi pārvietoties, gan meklējot labākus barošanās, gan vairošanās apstākļus.

Vēl sarakstā atrodam:

· Ropažu dambi uz Lielās Juglas,

· cilvēka radītu aizsprostu dīķsaimniecības vajadzībām uz Rēzeknes upes,

· dzelzceļa tiltu ar caurteku uz Siliņupītes,

· Staiceles dambi uz Salacas,

· koku sagāzumus Vesetas upē,

· caurteku Gosupes upē,

· bijušās hidroelektrostacijas dambi uz Vaives.

Latvijā gaidāms upju aizsprostu tīrīšanas projekts

Pievienot komentāru