Lai samazinātu mežu izciršanu, ES plāno aizliegt kafijas un liellopu gaļas importu

Jennifer Rankin, The Guardian | 22.11.2021

Lai aizsargātu mežus daudzviet pasaulē, ES varētu tikt aizliegta vai ierobežota virkne līdz šim pieejamu preču. Tas, kādaprāt, palīdzētu aizsargāt un pasargāt mežus.

Liellopu gaļas, palmu eļļas, kakao un citu produktu, kuru ražošana ir saistīta ar lielu meža platību zudumiem, turpmāka ievešana Eiropas Savienībā varētu tikt liegta. Tā paredzēts virknē izstrādes stadijā atrodošamies tiesību aktu un noteikumu, lai vismaz mēģinātu novērst lielu pasaules mežu platību nekontrolētu izciršanu. 

Divas nedēļas pēc dienas, kad valstu vadītāji parakstīja plānu, kā novērst atmežošanu, ES izpildinstitūcijas nākušas klajā ar likumprojektu. Tajā paredzēts, ka uzņēmumiem, kas piegādā produkciju aptuveni 450 milj ES dzīvojošo patērētāju, turpmāk vajadzēs pierādīt, ka viņu produkti nekādi nav saistīti vai saistāmi ar atmežošanu jebkurā pasaules malā. Priekšlikumos ietverta virkne produktu – liellopu gaļa, koksne, palmu eļļa, soja, kafija, kakao, bet nav ietverts kaučuks (to bargi kritizējuši vides aktīvisti). 

Lai samazinātu mežu izciršanu, ES plāno aizliegt kafijas un liellopu gaļas importu

Pievienot komentāru