Koksnes tirgū nav pamata gaidīt īpašu cenu augšupeju

Meža birža | 14.09.2023

Gan vētras radīto postījumu, gan astoņzobu mizgrauža ierobežojumu atcelšanas ietekmē rudens sezonā sagaidāms ievērojams sanotāro ciršu pieaugums. Savukārt pieprasījums, vismaz globālā līmenī, drīzāk turpina sarukt, kādēļ kopumā nav pamata gaidīt īpašu cenu augšupeju. 

Ticami, ka enerģētiskās krīzes, kādas piedzīvojām pagājušā gadā un kuru dēļ pērn ap šo laiku tika sasniegtas enerģētiskās koksnes rekordcenas – nesekos. Iemesls ir pietiekamie gāzes krājumi.

Runā, ka granulu un malkas krājumi noliktavās esot kritušies, kādēļ arī pieprasījums pēc šī sortimenta varētu palielināties, bet nedomāju, ka tas būtiski ietekmēs cenas. 

Statistikas dati: privāto meža īpašnieku darījumi ar meža cirsmām augustā

Augustā Meža Biržā veiksmīgi noslēgušās 12 cirsmu izsoles ar vidējo cenas pieaugumu 25,56%.

Apskatot visu izsoļu  vidējo svērto cenu kubikmetrā, 2023. gada augustā tā sastāda €55,80. Salīdzinājumam – vidējā svērtā cena kubikmetrā 2023. gada jūlijā bijusi €47,33, savukārt 2023. gada jūnijā €40,02. Šo svārstību primārais pamats ir skuju koku un bērza īpatsvars, kas augustā bija ievērojami lielāks kā jūlijā un jūnijā. 

Cirsmu cenas pa sortimentu grupām:

Skuju koku cirsmu (vismaz 70% skuju koku īpatsvars) cenas svārstās no 46,95 līdz 73,51 €/m³, vidējā svērtā cena 62,31 €/m³.

Skuju/lapu koku cirsmu (skuju koku īpatsvars 40-60%) cenas svārstās no 46,22 līdz 59,19 €/m³, vidējā svērtā cena 50,44 €/m³.

Bērzu cirsmu (vismaz 70% Bērzs) izsole bijusi viena, kur cena 69,10 €/m³.

Jauktu lapu koku cirsmu (bērzs, apse, melnalksnis) cenas, sākot no 33,92 līdz 41,83 €/m³, vidējā svērtā cena 38,26 €/m³.

Kā parasti, ir atsevišķas cirsmas, kurās augsta konkurence augustā rezultējas arī ap 74 €/m³ par skujukoku cirsmu. To nevarētu nosaukt par tendenci, bet pozitīvu elektroniskās izsoles un konkurences apvienojumu. 

Kopējais izcērtamais likvīdais apjoms augustā: 9097 m3, no kura lielāko daļu aizņem E Egle (2728,74 m³), P Priede (2311,1 m³) un B Bērzs (2017,45 m³).

www.mezabirza.lv

Pievienot komentāru