Iepazīstina ar Skrīveru dendroloģiskā parka rekonstrukcijas plāna pirmajiem rezultātiem

Latvijas valsts meži | 29.12.2023

Šī gada izskaņā notika AS “Latvijas valsts meži” (LVM) organizētā Skrīveru dendroloģiskā parka rekonstrukcijas plāna izstrādes gaitas un paveikto darba rezultātu otrā publiskā apspriede, kurā piedalījās pašvaldības pārstāvji, kā arī vietējie iedzīvotāji un interesenti no sabiedriskām un valsts organizācijām, lai atskatītos uz paveikto un vienotos par uzdevumiem nākotnē. 2022. gada novembrī LVM Vidusdaugavas reģionā notika pirmā publiskā apspriede, kuras laikā iezīmējās parka zinātniskā, kultūrvēsturiskā un atpūtas funkcija.

Parka rekonstrukcijas plāna, kuru izstrādā Daugavpils Universitāte, izveidē piedalās  kvalificēti un pieredzējuši eksperti ar dendroloģijas, entomoloģijas,  ainavu arhitektūras un parku apsaimniekošanas zināšanām. Plāna izstrādātāju komanda, vadošā pētnieka Dr. biol., Pētera Evarta-Bundera dendroloģijas eksperta vadībā, sniedza atskaiti par darba rezultātiem, secinājumiem, ieteikumiem un uzdevumiem nākotnē.

Divu veģetācijas sezonu laikā, pielietojot Latvijā atzītas dendroloģiskās inventarizācijas metodi, veikts kokaugu un krūmaugu novērtējums, rezultāti salīdzināti ar iepriekšējām uzskaitēm un ievākti katras vērtīgās sugas vietas atrašanās dati GPS koordinātu uzskaites sistēmā, veidots digitāls kartogrāfiskais un datus aprakstošais materiāls.

Kopumā, salīdzinot ar iepriekšējo inventarizāciju, koku un krūmu sugu taksonu skaits ir nedaudz pieaudzis: 2014. gadā konstatēti 248 gabali, 2023. gadā – 256 taksoni. Jāmin, ka dažas sugas vairs nav konstatētas, turpretī atrastas arī 2014. gadā nefiksētas. Parka idejas un ierīkošanas pirmsākumos – 1912. gadā – tika uzskaitīti 512 taksoni.

Ekspertu darba grupas sākotnējie darba rezultāti ļauj secināt, ka 19. gs. veidotā parka teritorijā ir notikušas izmaiņas, kas saistītas ar vairāku stādīto sugu izzušanu vai migrāciju parka ietvaros, un jaunu, Latvijai netipisku un agresīvu sugu invāziju parka teritorijā. Izmaiņas veicinošie faktori ir parka dabiskā novecošanās, vides izmaiņas, kā arī vēsturiskie notikumi – Pirmā pasaules kara frontes līnija pie Daugavas, kas veicinājuši stādījumu bojājumus.

“Jaunajā parka plānā sniegti galvenie darba virzieni un uzdevumi, apsaimniekošanas pasākumi dendroloģisko vērtību saglabāšanai ilgtermiņā pa nogabaliem, izvirzot prioritātes. Šobrīd rekomendējama dendrārija papildināšana ar jauniem stādījumiem, jo kā prioritāte ir esošo stādījumu sakopšana. Tāpat plānā sniegti ieteikumi citu aizsargājamu sugu dzīvotņu nodrošināšanai. Plāna sastāvā ietilpst arī vēsturiskā parka izveides un ainavu izvērtējums, rekreācijas infrastruktūras analīze, tai skaitā sniegti ieteikumi vēsturisko un pašreizējo ainavu un skatupunktu attīstīšanai un parka infrastruktūras elementu labiekārtošanai,” skaidro LVM Vidusdaugavas reģiona meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājs Jānis Belickis.

Tikšanās noslēgumā LVM darbinieki klātesošos iepazīstināja ar ieplānotajiem darbiem nākamajai pavasara–rudens sezonai, un papildu darbiem nākamajam gadam, kuri ietverti jaunā plāna rekomendācijās.

Noslēgumā visi klātesošie atzinīgi novērtēja plāna veidotāju ekspertu daba veikumu un atzīmēja, ka šis ir ilgtermiņa projekts, kur parka vizuālās pārmaiņas nebūs saskatāmas jau pēc dažiem gadiem, realizācijai būs nepieciešami papildu līdzekļi un ilgstošs darbs.

https://www.lvm.lv/jaunumi/7283-skriveri?idU=1

Pievienot komentāru